Olimpusek

 

W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w olimpiadzie Olimpusek oraz w olimpiadzie Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone {OLIMPUS_OLIMPUSEK_DATA_TESTU_1} r. i {OLIMPUS_OLIMPUSEK_DATA_TESTU_2} r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Konkursu powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.


Zasady ogólne:


1. Olimpiady OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie, do Państwa szkół zostaną przesłane materiały konkursowe. Termin nadesłania materiałów to: 05-01-2015 r.

4. Olimpiada OLIMPUSEK polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

5. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

6. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

7. Olimpiady odbędą się:

 • {OLIMPUS_OLIMPUSEK_DATA_TESTU_1} r. - OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany)

 • {OLIMPUS_OLIMPUSEK_DATA_TESTU_2} r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego

8. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiad nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

9. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać listem poleconym do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

10. Do dnia 04-03-2015 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.


Zgłoszenie szkoły:

 

Do olimpiad OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego szkołę należy zgłosić do {OLIMPUS_OLIMPUSEK_DATA_KONCA_ZGLOSZEN_1} r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/olimpusek

 • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa z dopiskiem „Olimpusek”

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

 

Opłaty:

 

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w wysokości 9,00 zł (firma Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 29 uczestników,

 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 30 do 49 uczestników,

 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

Olimpiady OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie.

Wpłaty należy dokonać do 12-01-2015 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

52 1140 2017 0000 4902 1185 2771

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.

Pozostałe pieniądze (0,50zł, 1,00zł, 1,50zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne.

 

Nagrody:

 

Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:

 

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,

 • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,

 • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,

 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.


Szkoła, z której w olimpiadach OLIMPUSEK łącznie weźmie udział ponad 120 uczestników, otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

 

 

Zgłoszenie

 

Zapraszamy do zgłoszenia szkoły do olimpiady Olimpusek.

 

Zgłoś szkołę!

Olimpus

 

Zapraszamy do obejrzenia strony głównej Olimpusa i zapoznania się z pełną ofertą olimpiad.

 

Olimpus

Olimpus - 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone