fizyka


Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z fizyki przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Pytania testowe do olimpiady fizycznej przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracującą w szkolnictwie od wielu lat. Ciekawe pytania, interesujące teksty sprawiają, że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości związków chemicznych, pierwiastków, reakcji. Forma testu pomaga uczniom w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy.

Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z fizyką. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.