fizyka


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe.

3. Ruch:

 • prędkość średnia i chwilowa;
 • podstawowe jednostki prędkości;
 • analiza ruchu jednostajnie prostoliniowego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres materiału VII szkoły podstawowej oraz:
1. Właściwości i budowa materii:

 • zmiany stanów skupienia ciał;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • gęstość ciał;
 • masa a ciężar ciała.

2. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

4. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

5. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • Układ Słoneczny;
 • energia mechaniczna (potencjalna, kinetyczna);
 • zasada zachowania energii;
 • maszyny proste (dźwignia dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót).

6. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii wraz z I zasadą termodynamiki;
 • ciepło właściwe.

Gimnazjum: KLASA 3

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres materiału kl. VII i VIII szkoły podstawowej oraz:
1. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

2. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

3. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa.

4. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • oddziaływania biegunów magnetycznych.