geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
 • Mapa - podstawowe wiadomości (rodzaje map, skala, legenda).
 • Ukształtowanie terenu na mapie.
 • Czytanie mapy i planu.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Ogólna znajomość mapy świata.
 • Położenie geograficzne i granice Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI i geografii w klasie VII.
 • Azja.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Europa.
 • Znajomość mapy świata.