matematyka


Szkoła Podstawowa: KLASA 4

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:

1. ARYTMETYKA

 • system dziesiętny;
 • system rzymski;
 • liczby naturalne;
 • oś liczbowa;
 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • porównywania ilorazowe;
 • potęgowanie liczb naturalnych;

2. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • kalendarz, czas;
 • zegar;
 • termometr;
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana;

3. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Zakres tematyczny klasy 4 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • działania pisemne;
 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze, liczby złożone;
 • ułamki zwykłe bez mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie);

2. GEOMETRIA

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana);
 • koła, okręgi;
 • kąty;
 • obwody wielokątów;
 • pole prostokąta;
 • jednostki pola i ich zamiana;
 • własności prostopadłościanów;

3. MATEMATYKA W PRAKTYCE

 • skala;

4. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

Zakres tematyczny klasy 5 oraz:

1. ARYTMETYKA

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna;
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie);
 • rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych;
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie);
 • zaokrąglanie liczb;

2. GEOMETRIA

 • odbicia lustrzane;
 • kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności wielokątów;
 • pola i obwody wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów;
 • jednostki objętości i ich zamiana;

3. ZAGADKI MATEMATYCZNE

W olimpiadzie OLIMPUS mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2.   Zapis liczb w systemie rzymskim.
3.   Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4.   Podstawowe figury płaskie.
5.   Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6.   Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7.   Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8.   Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Zakres Materiału klasy 7 oraz:

2.   Sprawne posługiwanie się liczbami wymiernymi:

 • wartość bezwzględna liczby,
 • notacja wykładnicza,
 • szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki.

3.   Własności figur płaskich:

 • wielokąty foremne,
 • trójkąty, czworokąty,
 • twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie.

4.   Rachunek algebraiczny i równania.
5.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Gimnazjum: KLASA 3

1.   Materiał klasy I i II gimnazjum oraz:

2.   Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym.

3.   Interpretowanie związków wyrażanych za pomocą wzorów.

4.   Stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

5.   Podobieństwo figur:

 • figury podobne,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

6.   Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.