wiosna biologia


Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Budowa korzenia, łodygi i liścia oraz ich funkcje.
2. Budowa pierwotna i wtórna organów wegetatywnych roślin.
3. Różnice w budowie anatomicznej (łodyga, liść) pomiędzy roślinami wodnymi i lądowymi.
4. Cechy i przegląd roślin zarodnikowych i nasiennych. Porównanie budowy skrzypów, widłaków i paproci oraz roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
5. Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe (w tym wegetatywne) roślin nasiennych.
6. Przykłady roślin jednopiennych i dwupiennych.
7. Rodzaje nasion i owoców wraz z przykładami.
8. Wrażliwość i ruchy roślin. Działalność hormonów roślinnych.
9. Wykorzystywanie roślin przez człowieka w życiu codziennym oraz przemyśle farmaceutycznym.
10. Roślinność kuli ziemskiej - typowa dla poszczególnych biomów.
11. Zagadnienia dotyczące zoologii kręgowców - cechy bezowodniowców - ryby, płazy.
12. Budowa zewnętrzna i środowisko życia zwierząt bezkręgowych:

 • parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie.

Gimnazjum: KLASA 2

1. Układ rozrodczy i jego funkcjonowanie:

 • rozwój płodowy i pozapłodowy człowieka,
 • fizjologia rozmnażania,
 • cykl miesiączkowy,
 • budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego,
 • budowa i powstawanie plemnika i komórki jajowej.

2. Charakterystyka związków organicznych i nieorganicznych jako źródła pokarmu (białka, cukry, tłuszcze, witaminy, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne - mikroelementy i makroelementy).
3. Obróbka mechaniczna i chemiczna pokarmu.
4. Układ krążenia - krwionośny i limfatyczny, w tym grupy krwi i konflikt serologiczny.
5. Regulacja hormonalna:

 • budowa i funkcjonowania układu hormonalnego,
 • zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

6. Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Tolerancja ekologiczna.
2. Interakcje między organizmami w populacji.
3. Łańcuch pokarmowy i piramidy ekologiczne - liczby, biomasy, energii.
4. Sieć zależności pokarmowych.
5. Mechanizmy dziedziczenia:

 • kod genetyczny i jego znaczenie,
 • podziały komórkowe,
 • replikacja i jej lokalizacja,
 • dziedziczenie cech; prawa Mendla; teoria Morgana; dominacja zupełna i niezupełna; krzyżowanie testowe,
 • dziedziczenie płci u człowieka,
 • choroby genetyczne i ich dziedziczenie,
 • pojęcie i budowa chromosomów,
 • dziedziczenie grup krwi.

6. Cechy organizmów - wynik współdziałania genów i środowiska.
7. Ochrona środowiska.
8. Przegląd biomów - szata zwierzęca i roślinna.