wiosna geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
 • Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
 • Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów.
 • Rozmieszczenie lądów i oceanów na Ziemi.
 • Pogoda a klimat. Wykresy i mapy klimatyczne.
 • Krajobraz wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Europy.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI i geografii w klasie VII.
 • Australia - środowisko przyrodnicze i gospodarka.
 • Oceania - ogólna znajomość mapy.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Morze Bałtyckie.
 • Ludność Polski.
 • Podział administracyjny Polski.