wiosna geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

Szkoła podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Podstawy geografii.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Krainy geograficzne Polski.
 • Morze Bałtyckie.
 • Orientacja na mapie Polski.
 • Ogólna wiedza o Europie.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej gimnazjum.
 • Obszary polarne.
 • Azja.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Ludność i urbanizacja w Polsce.
 • Usługi.
 • Zagadnienia gospodarcze Polski.
 • Atrakcje turystyczne Polski.
 • Znajomość mapy Polski.