wiosna historia


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Polska Piastów i Jagiellonów:

 • Początki Polski;
 • Chrzest Polski;
 • Zjazd w Gnieźnie;
 • Pierwsza koronacja;
 • Wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami;
 • Zakony w Polsce;
 • Panowanie Kazimierza Wielkiego
 • Akademia Krakowska;
 • Panowanie Władysława Jagiełły i Jadwigi;
 • Złoty wiek kultury polskiej.

3. Panowanie Stefana Batorego.
4. Warszawa stolicą Polski.
5. Polska w XVII wieku:

 • Wojny ze Szwecją;
 • Wojny z Turcją.

6. Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • Obiady czwartkowe;
 • Kultura;
 • Rozbiory Polski;
 • Powstanie kościuszkowskie.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV.
2. Cesarstwo Bizantyjskie.
3. Schizma wschodnia.
4. Arabowie i islam.
5. Europa w średniowieczu:

 • Imperium Karola Wielkiego;
 • Rzesza Niemiecka;
 • Feudalizm;
 • Krucjaty;
 • Kultura rycerska;
 • Wikingowie;
 • Życie codzienne w średniowieczu;
 • Kościół w średniowieczu;
 • Architektura.

6. Pierwsze państwa słowiańskie.
7. Polska pierwszych Piastów:

 • Powstanie państwa polskiego;
 • Panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

8. Kryzys i odnowienie monarchii piastowskiej:

 • Panowanie Mieszka II;
 • Polska Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klasy IV i V.
2. Wynalazki i wynalazcy przełomu XIX i XX w.
3. I wojna światowa:

 • Przyczyny, przebieg i skutki.

4. II Rzeczpospolita:

 • Kształtowanie się granic;
 • Polska w okresie międzywojennym;
 • Galeria postaci historycznych.

5. Świat między wojnami.
6. II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa;
 • Polacy pod dwiema okupacjami;
 • Polski rząd na emigracji;
 • Polskie Państwo Podziemne;
 • Holocaust;
 • Powstanie Warszawskie;
 • Polacy na frontach II wojny światowej.

7. Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
3. Powstanie styczniowe.
4. Ziemie polskie i Polacy pod zaborami:

 • Represje po powstaniu styczniowym;
 • Postawy Polaków wobec działań zaborców;
 • Rozwój gospodarczy na ziemiach polskich;
 • Partie polityczne i organizacje niepodległościowe;
 • Kultura polska na przełomie XIX i XX w.

5. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
6. I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
7. Rewolucje w Rosji.
8. Sprawa polska w I wojnie światowej.
9. II Rzeczpospolita:

 • Pierwsze ośrodki państwowości polskiej;
 • Walka o granice;
 • Twórcy II RP;
 • Społeczeństwo odrodzonej RP;
 • Osiągnięcia II RP;
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klas IV-VII.
2. Europa i świat w przededniu II wojny światowej.
3. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej:

 • Wojna obronna Polski;
 • Polska pod dwiema okupacjami;
 • Rzeź wołyńska;
 • Zagłada Żydów i Romów;
 • Polskie Państwo Podziemne;
 • Powstanie Warszawskie;
 • Polacy na frontach II wojny światowej;
 • Sprawa polska w czasie II wojny światowej.

4. Świat po II wojnie światowej:

 • Konferencja pokojowa w Poczdamie;
 • Procesy norymberskie;
 • Podzielone Niemcy;
 • Zimna wojna.

5. Polska po II wojnie światowej:

 • Początki komunizmu;
 • Stalinizm;
 • Postawy Polaków wobec działań komunistów;
 • Poznański czerwiec '56;
 • Powstanie PZPR.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum.
2. Polskie powstania narodowe.
3. Polacy pod zaborami.
4. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
5. Partie polityczne na ziemiach polskich.
6. Wiosna Ludów w Europie.
7. Wojna secesyjna:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki.

8. Ekspansja kolonialna w XIX wieku.
9. Nowe prądy umysłowe w II poł. XIX wieku.
10. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.