wiosna historia


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Polska Piastów i Jagiellonów:

 • początki Polski,
 • chrzest Polski,
 • zjazd w Gnieźnie,
 • pierwsza koronacja,
 • wojna Bolesława Krzywoustego z Niemcami,
 • zakony w Polsce,
 • panowanie Kazimierza Wielkiego,
 • Akademia Krakowska,
 • panowanie Władysława Jagiełły i Jadwigi,
 • złoty wiek kultury polskiej.

3. Panowanie Stefana Batorego.
4. Warszawa stolicą Polski.
5. Polska w XVII wieku:

 • wojny ze Szwecją,
 • wojny z Turcją.

6. Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego:

 • obiady czwartkowe,
 • kultura,
 • rozbiory Polski,
 • powstanie kościuszkowskie.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV.
2. Polska za panowania Jadwigi i Jagiełły:

 • unia polsko-litewska,
 • stosunki polsko-krzyżackie,
 • sąsiedzi Polski na przełomie XIV i XV wieku.

3. Wielkie odkrycia geograficzne.
4. Renesans i reformacja.
5. Złoty wiek kultury polskiej.
6. Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.
7. Rzeczpospolita Obojga Narodów:

 • społeczeństwo,
 • demokracja szlachecka,
 • gospodarka.

8. Pierwsi królowie elekcyjni.
9. Polska w XVII wieku:

 • wojny,
 • władcy,
 • sąsiedzi,
 • kultura i sztuka.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klasy IV i V.
2. Wynalazki i wynalazcy przełomu XIX i XX w.
3. I wojna światowa:

 • przyczyny, przebieg i skutki.

4. II Rzeczpospolita:

 • kształtowanie się granic,
 • Polska w okresie międzywojennym,
 • galeria postaci historycznych.

5. Świat między wojnami.
6. II wojna światowa:

 • kampania wrześniowa,
 • Polacy pod dwiema okupacjami,
 • polski rząd na emigracji,
 • Polskie Państwo Podziemne,
 • Holocaust,
 • Powstanie Warszawskie,
 • Polacy na frontach II wojny światowej.

7. Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
3. Powstanie styczniowe.
4. Ziemie polskie i Polacy pod zaborami:

 • represje po powstaniu styczniowym,
 • postawy Polaków wobec działań zaborców,
 • rozwój gospodarczy na ziemiach polskich,
 • partie polityczne i organizacje niepodległościowe,
 • kultura polska na przełomie XIX i XX w.

5. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
6. I wojna światowa: przyczyny, przebieg, skutki.
7. Rewolucje w Rosji.
8. Sprawa polska w I wojnie światowej.
9. II Rzeczpospolita:

 • pierwsze ośrodki państwowości polskiej,
 • walka o granice,
 • twórcy II RP,
 • społeczeństwo odrodzonej RP,
 • osiągnięcia II RP,
 • sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
2. Polska i jej sąsiedzi w czasach panowania Jagiellonów:

 • ustrój,
 • gospodarka,
 • sąsiedzi,
 • hołd pruski,
 • unia lubelska i jej znaczenie,
 • demokracja szlachecka.

3. Kultura renesansowej Rzeczpospolitej.
4. Ośrodki reformacji w Polsce.
5. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • przyczyny,
 • przebieg,
 • skutki,
 • odkrywcy.

6. "Trzeci Rzym".
7. "Państwo to ja" - absolutyzm we Francji.
8. Monarchia parlamentarna w Anglii.
9. Pierwsi królowie elekcyjni.
10. Polska w XVII wieku:

 • wojny z Rosją,
 • wojny ze Szwecją,
 • wojny z Turcją,
 • wojny z Kozakami.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum.
2. Polskie powstania narodowe.
3. Polacy pod zaborami.
4. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
5. Partie polityczne na ziemiach polskich.
6. Wiosna Ludów w Europie.
7. Wojna secesyjna:

 • przyczyny,
 • przebieg,
 • skutki.

8. Ekspansja kolonialna w XIX wieku.
9. Nowe prądy umysłowe w II poł. XIX wieku.
10. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.