zima geografia

Kontakt

Olimpus, ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50
fax. (22) 517-16-51
e-mail:
olimpus@olimpus.edu.pl

Zakres tematyczny - Geografia - sesja zimowa

Gimnazjum: KLASA 1

 • Niektóre zadania dotyczą treści geograficznych określonych w podstawie programowej II etapu edukacyjnego dla klasy IV - VI z przedmiotu Przyroda.
 • Ruchy Ziemi i ich następstwa.
 • Klimat na Ziemi.

Gimnazjum: KLASA 2

 • Wiadomości i umiejętności z podstawy programowej klasy I.
 • Ameryka.
 • Australia i Oceania.
 • Znajomość treści map wymienionych obszarów.

Gimnazjum: KLASA 3

 • Wiadomości i umiejętności z podstawy programowej klasy I i II.
 • Środowisko przyrodnicze krajów europejskich.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Ruchy Ziemi i ich skutki.