zima geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4.
2. Geografia jako nauka:

 • jak dzielimy nauki geograficzne,
 • jak uczymy się geografii.

3. Polska na mapie:

 • skala mapy,
 • znaki na mapie,
 • jak czytać mapę.

4. Krajobrazy w Polsce

 • krajobraz wysokogórski, wyżynny, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, miejsko-przemysłowy, rolniczy,
 • cechy krajobrazów Polski.

5. Lądy i oceany

 • rozmieszczenie lądów i oceanów,
 • wyprawy i odkrycia geograficzne.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Krainy geograficzne Polski.
 • Przeszłość geologiczna Polski.
 • Znajomość mapy Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI i geografii w klasie VII.
 • Ameryka: środowisko przyrodnicze, ludność, gospodarka.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Znajomość krain geograficznych Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Podział administracyjny Polski.