zima geografia


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Podstawy geografii.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Ogólna znajomość mapy Polski.

Gimnazjum: KLASA 2

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej gimnazjum.
 • Afryka.
 • Ameryka.
 • Australia i Oceania.

Gimnazjum: KLASA 3

 • W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Znajomość mapy Polski.
 • Znajomość mapy politycznej Europy.