zima historia


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Jak poznajemy historię:

 • Rodzaje źródeł historycznych;
 • Wykopaliska.

3. Czas w historii.
4. Legendy dotyczące początków państwa polskiego.
5. Polska w czasach panowania Piastów:

 • Mieszka I;
 • Bolesława Chrobrego;
 • Bolesława Krzywoustego;
 • Kazimierza Wielkiego.

6. Polska w czasach panowania Jagiellonów:

 • Unia Polski z Litwą;
 • Wielka wojna z zakonem krzyżackim;
 • Odzyskanie Pomorza Gdańskiego i gdański handel;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Złoty wiek kultury polskiej.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Średniowieczni Europejczycy:

 • Kultura rycerska, mieszczańska, chłopska;
 • Życie codzienne;
 • Nauka, sztuka, rozrywki.

3. Kościół w średniowieczu.
4. Jadwiga i Jagiełło na tronie polskim:

 • Unia polsko-litewska;
 • Wielka wojna z Krzyżakami.

5. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę.
6. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Przyczyny;
 • Przebieg;
 • Skutki.

7. Twórcy włoskiego renesansu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2. Polskie powstania narodowe:

 • Powstanie listopadowe;
 • Powstanie styczniowe.

3. Polacy na emigracji.
4. Polska i Polacy pod zaborami.
5. Wiek pary i elektryczności:

 • Wynalazki i wynalazcy;
 • Życie codzienne w XIX wieku.

6. Europa i świat w czasie I wojny światowej.
7. Odrodzenie państwa polskiego:

 • Walka o granice;
 • II Rzeczpospolita.

8. Świat między wojnami:

 • Państwa totalitarne;
 • Nauka i kultura okresu międzywojennego.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
3. Polskie powstania narodowe.
4. Romantyzm i romantycy.
5. Europa i świat w II połowie XIX wieku:

 • Wojna secesyjna;
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec;
 • Wojna krymska;
 • Kolonializm.

6. Sytuacja Polaków i ziemie polskie po powstaniu styczniowym.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8. Postęp techniczny, naukowy i zmiany cywilizacyjne w w II połowie XIX w.
9. Kultura i sztuka przełomu XIX i XX w.

Gimnazjum: KLASA 2

1. Materiał I klasy gimnazjum.
2. Wielkie odkrycia geograficzne.
3. Reformacja i kontrreformacja.
4. Wielcy twórcy renesansu.
5. Polska pod rządami Jagiellonów:

 • Unie polsko-litewskie;
 • Stosunki polsko-krzyżackie;
 • Przywileje szlacheckie;
 • Nauka i sztuka;
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów;
 • Reformacja i kontrreformacja w Polsce;
 • Rozwój gospodarczy Polski;
 • Zabytki architektury renesansowej w Polsce.

6. Demokracja szlachecka:

 • Sejmiki szlacheckie;
 • Sejm walny.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał klas I i II gimnazjum.
2. Wielka Rewolucja Francuska.
3. Epoka napoleońska.
4. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
5. Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska.
6. Wielka Emigracja.
7. Pierwsza i druga rewolucja przemysłowa.
8. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska.
9. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
10. Powstanie styczniowe.
11. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
12. Wojna secesyjna w Ameryce Północnej.