zima historia


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Jak poznajemy historię:

 • Rodzaje źródeł historycznych;
 • Wykopaliska.

3. Czas w historii.
4. Legendy dotyczące początków państwa polskiego.
5. Polska w czasach panowania Piastów:

 • Mieszka I;
 • Bolesława Chrobrego;
 • Bolesława Krzywoustego;
 • Kazimierza Wielkiego.

6. Polska w czasach panowania Jagiellonów:

 • Unia Polski z Litwą;
 • Wielka wojna z zakonem krzyżackim;
 • Odzyskanie Pomorza Gdańskiego i gdański handel;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Złoty wiek kultury polskiej.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV.
2. Starożytna Grecja i Starożytny Rzym:

 • Położenie;
 • Ustrój;
 • Religia;
 • Osiągnięcia;
 • Życie codzienne mieszkańców.

3. Kryzys i upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
4. Plemiona barbarzyńskie we wczesnym średniowieczu:

 • Hunowie;
 • Wandalowie;
 • Ostrogoci;
 • Wizygoci.

5. Pomiędzy starożytnością i średniowieczem - Cesarstwo Bizantyjskie.
6. Narodziny islamu.
7. Frankowie i państwo Karola Wielkiego.
8. Cesarstwo Ottonów.
9. Gospodarka feudalna.
10. Kościół w średniowieczu.
11. Kultura i życie codzienne w średniowieczu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2. Polskie powstania narodowe:

 • Powstanie listopadowe;
 • Powstanie styczniowe.

3. Polacy na emigracji.
4. Polska i Polacy pod zaborami.
5. Wiek pary i elektryczności:

 • Wynalazki i wynalazcy;
 • Życie codzienne w XIX wieku.

6. Europa i świat w czasie I wojny światowej.
7. Odrodzenie państwa polskiego:

 • Walka o granice;
 • II Rzeczpospolita.

8. Świat między wojnami:

 • Państwa totalitarne;
 • Nauka i kultura okresu międzywojennego.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
3. Polskie powstania narodowe.
4. Romantyzm i romantycy.
5. Europa i świat w II połowie XIX wieku:

 • Wojna secesyjna;
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec;
 • Wojna krymska;
 • Kolonializm.

6. Sytuacja Polaków i ziemie polskie po powstaniu styczniowym.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i poł. XX w.
8. Postęp techniczny, naukowy i zmiany cywilizacyjne w w II połowie XIX w.
9. Kultura i sztuka przełomu XIX i XX w.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klas IV-VII.
2. III Rzesza w przededniu wojny:

 • Wewnętrzna i zewnętrzna polityka Hitlera;
 • Oś Rzym - Berlin - Tokio;
 • Pakt Ribbentrop - Mołotow;
 • Żądania wobec Polski.

3. Polska przed wybuchem II wojny światowej:

 • Stosunki polsko-niemieckie i polsko-radzieckie;
 • Wolne Miasto Gdańsk i sprawa Zaolzia.

4. Wybuch II wojny światowej:

 • Napaść Niemiec na Polskę;
 • "Dziwna wojna";
 • Wkroczenie do Polski Armii Czerwonej;
 • Kampania wrześniowa.

5. Działania wojenne w Europie i na świecie w latach 1940-1941:

 • Bitwa o Wielką Brytanię;
 • Działania na Bałkanach;
 • Działania w Afryce;
 • Agresja Niemiec na ZSRR;
 • Atak Japonii na USA;
 • Karta Atlantycka.

6. Działania wojenne w latach 1942-1945:

 • Bitwa o Atlantyk;
 • Front wschodni;
 • Wojna z Japonią;
 • Utworzenie drugiego frontu w Europie.

7. Konferencje pokojowe.
8. Zakończenie II wojny światowej.
9. Swiat po II wojnie światowej
.

Gimnazjum: KLASA 3

1. Materiał klas I i II gimnazjum.
2. Wielka Rewolucja Francuska.
3. Epoka napoleońska.
4. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
5. Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska.
6. Wielka Emigracja.
7. Pierwsza i druga rewolucja przemysłowa.
8. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska.
9. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
10. Powstanie styczniowe.
11. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
12. Wojna secesyjna w Ameryce Północnej.