zima przyroda


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Przyroda wokół nas:

 • zmysły człowieka - rola zmysłów w poznawaniu przyrody,
 • jak uczymy się przyrody,
 • obserwujemy przyrodę,
 • doświadczenia w przyrodzie,
 • przyrządy przyrodnika,
 • główne i pośrednie kierunki geograficzne,
 • wyznaczanie kierunków geograficznych,
 • mapa i plan.

3. Pogoda:

 • składniki pogody,
 • przyrządy służące do pomiaru składników pogody,
 • obserwacje meteorologiczne,
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia,
 • pory roku, cechy pogody.

4. Ciało człowieka:

 • budowa, funkcjonowanie i higiena układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego,
 • narządów zmysłów – ich rola,
 • dojrzewanie płciowe.

5. Ja i moje otoczenie:

 • uszkodzenia ciała,
 • choroby zakaźne,
 • uzależnienia,
 • zdrowy styl życia.

 

 

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4, 5.
2. Nasza planeta Ziemia:

 • planetu Układu Słonecznego i inne obiekty w Układzie Słonecznym,
 • Mikołaj Kopernik i jego teoria,
 • pole magnetyczne Ziemi,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy oświetlenia Ziemi,
 • kontynenty i ich położenie,
 • Ocean Światowy i jego podział,
 • odkrycia geograficzne.

3. Zjawiska fizyczne:

 • ruch ciał,
 • siła tarcia, oporu powietrza i wody,
 • prąd elektryczny,
 • światło i cień,
 • dźwięk.

4. Świat zwierząt:

 • królestwa zwierząt.

5. Krajobrazy Ziemi:

 • pogoda i klimat,
 • strefy klimatyczne,
 • strefy krajobrazowe (las równikowy, sawanna, pustynie zimne i gorące, krajobraz śródziemnomorski, lasy liściaste, mieszane i iglaste, stepy, tundra, tajga, krajobraz wysokogórski Alp).