banner

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bezpieczny Uczeń i Technik.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się {OLIMPUS_TECHNIKA_DATA_TESTU_TECHNIKA} r.

Olimpiada jest konkursem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz o otaczającym każdego z nas środowisku technicznym. Udział w olimpiadzie nie wymaga więc szczególnego przygotowania. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy oraz uświadomienie uczniom istoty poruszanych na przedmiocie Technika zagadnień. Atrakcyjne, proste i praktyczne pytania zachęcą uczniów do rozwijania aktywności poznawczej, a także zwiększą ich świadomość w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia.

Olimpiada zostanie przeprowadzona na trzech poziomach trudności: - poziom 1 (klasy II-IV szkoły podstawowej), poziom 2 (klasy V-VI szkoły podstawowej) oraz poziom 3 (klasy I-III gimnazjum). Wszystkie testy olimpiady składać się będą z 30 pytań. Do każdego pytania przyporządkowane będą cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawa formuła testów powinny stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Zgłoszenia szkoły na Ogólnopolską Olimpiadę Bezpieczny Uczeń i Technik można dokonać do {OLIMPUS_TECHNIKA_DATA_KONCA_ZGLOSZEN_TECHNIKA} r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

  • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/technika;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
  • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres:

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Ogólnopolska Olimpiada Bezpieczny Uczeń i Technik jest konkursem płatnym.

Olimpiady Olimpus coraz częściej umieszczane są w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.