Zakres programowy

 

 

Olimpusek (sprawdzian zintegrowany)

Sprawdzian zintegrowany składa się z 21 pytań poruszających zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, przyrodniczej i matematyczną. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Oferowane przez nas sprawdziany sprawdzą wiedzę uczniów a także rozwiną ich umiejętności grafomotoryczne.

Poniżej znajduje się zakres programowy jaki obejmują sprawdziany Olimpuska:

 

 

Klasa I
Język polski
1. Podział wyrazów na sylaby i głoski
2. Samogłoska i spółgłoska
3. Rozpoznawanie wśród wyrazów nazw rzeczy lub czynności
4. Wyrazy z „ś” i „si”, „ć” i „ci” oraz „ń” i „ni”

Przyroda
1. Droga do szkoły – zasady bezpieczeństwa
2. Higiena osobista
3. Pory roku
4. Dni tygodnia
5. Pory dnia
6. Polska – moja Ojczyzna

Matematyka
1. Podstawowe figury geometryczne

2. Dodawanie, odejmowanie i porównywanie liczb w zakresie 10
3. Proste zadania tekstowe


Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Alfabet
3. Spółgłoski miękkie
4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (nazw rzeczy)
5. Rodzaje zdań
6. Wyrazy z „rz” i „ó” wymiennym, wyrazy pokrewne
7. Wyrazy z „ch” i „h”
8. Wyrazy z „ż”
9. Wyrazy z „rz” po spółgłoskach, „arz” w zakończeniach
10. Wyrazy z „u”, czasowniki z „uje”
11. Pisownia wyrazów wielką literą
12. Bohaterowie lektur i bajek

Przyroda
1. Urządzenia techniczne używane w domu
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w lesie
3. Zasady zachowania się na drodze
4. Ochrona środowiska (podstawowe informacje)
5. Kierunki świata
6. Charakterystyka pór roku
7. Nazwy i kolejność miesięcy; miesiące a pory roku
8. Ptaki i ssaki hodowlane
9. Drzewa i ich liście oraz owoce
10. Podawanie czasu

Matematyka
1. Cechy wielkościowe, zbiory
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30
3. Mnożenie w zakresie 20
4. Porównywanie liczb
5. Podstawowe jednostki miary: długości, wagiKlasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:


Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Rozpoznanie wśród wyrazów rzeczowników, czasowników i przymiotników
3. Stopniowanie przymiotników
4. Rodzaj męski, żeński i nijaki rzeczowników
5. Odmiana czasownika przez liczby, osoby, czasy
6. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
7. Zdania pojedyncze i złożone
8. Lektury; bohaterowie znanych bajek i powieści

Przyroda
1. Zagadnienia ekologiczne; ochrona przyrody
2. Krążenie wody w przyrodzie
3. Transport lądowy, lotniczy i morski
4. Budowa lasu
5. Dzieci świata
6. Historia Polski
7. Polskie produkty regionalne
8. Kolory podstawowe i wtórne


Matematyka
1. Geometria
2. Działania na liczbach w zakresie 100
3. Znaki: <, >, =
4. Grafy
5. Znajomość liczb do 1000
6. Cyfry rzymskie
7. Oś liczbowa
8. Jednostki: wagi, długości

 

 

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Powitanie
2. Pożegnanie
3. Przedstawianie się
4. Liczby od 0 do 10
5. Kolory
6. Członkowie rodziny
7. Zabawki
8. Zwierzątka domowe

9. Podstawowe przybory szkolne

10. Zwroty typu: usiądź, wstań, otwórz/zamknij książkę, powtórz


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 20
2. Części ciała człowieka
3. Ubrania
4. Opis postaci - przymiotniki
5. Dni tygodnia
6. Zwierzęta hodowlane
7. Wyposażenie domu
8. Codzienne czynności
9. Święta Bożego Narodzenia
10. Określenie położenia przedmiotów
11. Czasowniki: to be; to have/have got; can; to like, to love
12. Pytania i zdania przeczące
 
 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 100
2. Jedzenie
3. Sport i wypoczynek
4. Zwierzęta  dzikie i egzotyczne
5. Pory roku
6. Miesiące
7. Opis czynności i sytuacji
8. Określenia czasu
9. Nazwy figur geometrycznych
 
 

Zgłoszenie

 

Zapraszamy do zgłoszenia szkoły do olimpiady Olimpusek.

 

Zgłoś szkołę!

Olimpus

 

Zapraszamy do obejrzenia strony głównej Olimpusa i zapoznania się z pełną ofertą olimpiad.

 

Olimpus

Olimpus - 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone