banner

Informujemy, że Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 2020 zostanie przeprowadzona w bezpiecznej i wygodnej formie online. Linki do testów online zostaną wysłane do zgłoszonych szkół na dwa dni przed planowaną datą olimpiady.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej. Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 12-11-2020 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.

Zgłoszenia szkoły można dokonać do 22-10-2020 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

•    Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/mitologia

•    Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;

•    Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;

•    Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres:

Olimpus

ul. Grochowska 341/268

03-822 Warszawa

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Olimpiada Mitologiczna jest konkursem płatnym.

Przewiduje się przeprowadzenie testów o trzech skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i poziom 3 - klasy I-III liceum ogólnokształcącego). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinno stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Olimpiady Olimpus umieszczane są w niektórych kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.