Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obowiązujący uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady "Narodziny Niepodległej Polski" dla wszystkich poziomów jest identyczny. Testy sostaną przygotowane w oparciu o niniejszy zakres ale zróżnicowana będzie ich skala trudności.

1. Polska i świat po I wojnie światowej:

 • postanowienia konferencji paryskiej;
 • narodziny faszyzmu i totalitaryzmu;

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej:

 • kształtowanie się granic;
 • pierwsze organy władzy;
 • wybory do Sejmu Ustawodawczego;
 • mała konstytucja;
 • ustrój II RP na podstawie konstytucji marcowej;
 • prezydenci i premierzy II RP;

3. Zamach majowy: przyczyny, przebieg i skutki;
4. II Rzeczpospolita w latach 1926-1939:

 • Rządy sanacyjne;
 • Konstytucja kwietniowa;
 • sąsiedzi i polityka zagraniczna II RP;

5. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej:

 • społeczna, narodowościowa i wyznaniowa struktura II Rzeczpospolitej;
 • skutki światowego kryzysu na ziemiach polskich;
 • reformy Władysława Grabskiego i E. Kwiatkowskiego;
 • osiągnięcia gospodarcze II RP;
 • osiągnięcia polskiej nauki;

6. Twórcy II Rzeczpospolitej:

 • Józef Piłsudski;
 • Jędrzej Moraczewski;
 • Ignacy Jan Paderewski;
 • Roman Dmowski;

 

Literatura:
1. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej i liceum
2. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. (wyd. Nowa Era)
3. Narodziny Niepodległej Polski Lata 1918 – 1926, wyd. Arti
4. Andrzej Nowak, Niepodległa 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Warszawa 2018 r., wyd. Biały Kruk (rozdziały dotyczące tematyki konkursu)
5. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Praca zbiorowa: A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał; http://www.polska1918-89.pl (Marek Gałęzowski, I część: II Rzeczpospolita, bez materiałów uzupełniających)
6. Piotr Szlanta, Polskie drogi ku niepodległości - wersja rozszerzona https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/