Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obowiązujący uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady "II Rzeczpospolita - historia Polski 1918-1945" dla wszystkich poziomów jest identyczny. Testy zostaną przygotowane w oparciu o niniejszy zakres, ale zróżnicowana będzie ich skala trudności.

1. Polska i świat po I wojnie światowej:

 • postanowienia konferencji paryskiej,
 • narodziny faszyzmu i totalitaryzmu.

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej:

 • kształtowanie się granic,
 • pierwsze organy władzy,
 • wybory do Sejmu Ustawodawczego,
 • mała konstytucja,
 • ustrój II RP na podstawie konstytucji marcowej,
 • prezydenci i premierzy II RP.

3. Zamach majowy: przyczyny, przebieg i skutki.
4. II Rzeczpospolita w latach 1926-1939:

 • Rządy sanacyjne,
 • Konstytucja kwietniowa,
 • sąsiedzi i polityka zagraniczna II RP.

5. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej:

 • społeczna, narodowościowa i wyznaniowa struktura II Rzeczpospolitej,
 • skutki światowego kryzysu na ziemiach polskich,
 • reformy Władysława Grabskiego i E. Kwiatkowskiego,
 • osiągnięcia gospodarcze II RP,
 • osiągnięcia polskiej nauki,

6.Twórcy II Rzeczpospolitej:

 • Józef Piłsudski,
 • Jędrzej Moraczewski,
 • Ignacy Jan Paderewski,
 • Roman Dmowski.

Literatura:
1. Podręczniki do historii dla szkoły podstawowej i liceum.
2. Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. (wyd. Nowa Era)
3. Narodziny Niepodległej Polski Lata 1918-1926, wyd. Arti
4. Andrzej Nowak, Niepodległa 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę, Warszawa 2018 r., wyd. Biały Kruk (rozdziały dotyczące tematyki konkursu)
5. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Praca zbiorowa: A. Dziurok,  M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał; https://www.polska 1918-89.pl (Marek Gałęzowski, I część: II Rzeczpospolita, bez materiałów uzupełniających)
6. Piotr Szlanta, Polskie drogi ku niepodległości - wersja rozszerzona https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci- wersja rozszerzona/

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.