a geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund
Uwaga!
Zakres tematyczny zawarty w testach archiwalnych może różnić się od obecnych wymagań programowych z uwagi na różne terminy przeprowadzenia olimpiad lub zmiany w podstawie programowej.