historia


Center of School Education

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał z klas I-III.
2. Współczesna Polska:

 • Położenie,
 • Sąsiedzi,
 • Województwa i ich stolice,
 • Regiony Polski,
 • Polskie symbole i święta narodowe.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące historii i społeczeństwa.
4. Źródła historyczne.
5. Nauki pomagające historykom.
6. Czas w historii:

 • Podstawowe jednostki czasu,
 • Obliczanie czasu w historii,
 • Dzieje czasomierzy i kalendarzy.

7. Rodzina i jej historia.

 

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał z klas I-III oraz materiał klasy IV:
2. Czas w historii.
3. Prehistoria.
4. Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Sumerowie i Babilończycy,
 • Egipcjanie,
 • Izraelici.

5. Starożytne Indie i Chiny.
6. Starożytna Grecja i jej mieszkańcy:

 • Położenie Grecji w starożytnym świecie,
 • Codzienne życie mieszkańców,
 • Religia i mitologia,
 • Wojny,
 • Ateny i Sparta,
 • Kultura grecka.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV-V
2. Polska zjednoczona:

 • Panowanie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego,
 • Związki Polski z Węgrami w XIV w.

3. Polska na przełomie XIV i XV w.:

 • Unie polsko-litewskie,
 • Panowanie Jagiełły i Jadwigi,
 • Wielka wojna z Krzyżakami.

4. Panowanie synów Władysława Jagiełły:

 • Władysław Warneńczyk królem Polski i Węgier,
 • Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia.

5. Przywileje szlacheckie.
6. Styl gotycki.
7. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • Przyczyny, przebieg i  skutki dla Europy i Nowego Świata,
 • Wielcy podróżnicy.

8. Humanizm i odrodzenie.

9. Reformacja:

 • Przyczyny reformacji,
 • Wielcy reformatorzy,
 • Wojny religijne,
 • Kontrreformacja.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Czasy stanisławowskie.
3. Europa i ziemie polskie w czasach napoleońskich.
4. Kongres wiedeński.
5. Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • Zmiany granic w Europie,
 • Próby obalenia ładu wiedeńskiego Europie:
  - Powstanie dekabrystów,
  - Rewolucja lipcowa we Francji,
  - Walka Greków i Belgów o niepodległość.
 • Sytuacja polityczno–gospodarcza w:
  - Królestwie Polskim,
  - Wielkim Księstwie Poznańskim,
  - Rzeczpospolitej Krakowskiej.

6. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.
7. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
8. Wojna krymska.
9. Rewolucja przemysłowa.
10. Nowe idee polityczne:

 • Liberalizm,
 • Konserwatyzm,
 • Socjalizm i komunizm.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klas IV-VII.
2. Polska w okresie międzywojennym:

 • kształtowanie granic,
 • rządy parlamentarne,
 • zamach majowy i rządy sanacji,
 • gospodarka,
 • polityka zagraniczna,
 • twórcy II RP.

3. Świat w drodze ku II wojnie światowej:

 • III Rzesza,
 • wojna domowa w Hiszpanii,
 • układ monachijski,
 • Włochy,
 • Japonia.

4. II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa.

5. Polska pod okupacja niemiecka i sowiecką.


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.