angielski


Center of School Education

 

1. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w dniach 05-11-2021 r.

2. Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi 55 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

4. Godzinę rozpoczęcia olimpiady ustalają nauczyciele.

5. Olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie online.

6. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie pola przedmiot, klasę i wpisuje kod szkoły.

7. Kod szkoły jest nadawany przez organizatora.

8. Następnie uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz koduje je. Aby zakodować imię i nazwisko należy zamalować poszczególne litery imienia i nazwiska w kolejnych kolumnach tzn. w sekcji imię w pierwszej kolumnie zaznacza się pierwszą literę, w drugiej kolumnie drugą, ... itd. Ta sama zasada obowiązuje przy kodowaniu nazwiska.

9. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.

10. Jeśli liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza od liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach, nauczyciel może skserować testy z pytaniami. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi, przy czym w przesyłce z materiałami konkursowymi znajdą Państwo o około 20% więcej kart odpowiedzi niż wynika to ze zgłoszenia.

11. Liczba faktycznie startujących nie może być jednak mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.

12. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

13. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.

14. Na karcie odpowiedzi znajduje się także pole brak odpowiedzi. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, zamalowuje pole brak odpowiedzi.

15. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie brak odpowiedzi otrzymuje 0 pkt.

16. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt.

17. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada tylko kartę odpowiedzi do przygotowanej koperty zbiorczej.

18. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty, odesłania wypełnionych kart odpowiedzi, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:

Olimpus

ul. Grochowska 341/268

03-822 Warszawa

19. Uiszczenia opłaty oraz odesłania kart odpowiedzi należy dokonać do 10-11-2021 r.

20. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z języka angielskiego od 8 do 49 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z języka angielskiego powyżej 50 uczestników.

21. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki, nagrody książkowe oraz dyplomy do 29-12-2021 r. (Reklamacje można składać do 31-03-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).

22. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.