przyroda


Center of School Education

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Sposoby poznawania przyrody:

 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
 • nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody i ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
 • przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
 • zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
 • źródła wiedzy o przyrodzie.

3.   Orientacja w terenie:

 • kierunki główne na widnokręgu;
 • kompas;
 • legenda planu i mapy;
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.

4.   Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • składniki pogody (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);
 • nazwy przyrządów służących do ich pomiaru, jednostki pomiaru;
 • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia;
 • przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa oraz zasady bezpiecznego zachowania się;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

5.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.