przyroda


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Sposoby poznawania przyrody:

 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
 • przyrządy stosowane w poznawaniu przyrody (lupa, kompas, taśma miernicza).

3.   Orientacja w terenie:

 • przebieg linii widnokręgu, nazwy kierunków głównych;
 • wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu oraz kierunku północnego za pomocą gnomonu;
 • różnice między planem a mapą;
 • zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku.

4.   Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • pomiar składników pogody, jednostki pomiaru;
 • przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa;
 • zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).

5.   Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów.

6.   Ja i moje otoczenie:

 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;
 • zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

7.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.