przyroda

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Sposoby poznawania przyrody:

  • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
  • przyrządy stosowane w poznawaniu przyrody (lupa, kompas, taśma miernicza).

3.   Orientacja w terenie:

  • przebieg linii widnokręgu, nazwy kierunków głównych;
  • wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu oraz kierunku północnego za pomocą gnomonu;
  • różnice między planem a mapą;
  • zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku.

4.   Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

  • pomiar składników pogody, jednostki pomiaru;
  • przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
  • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa.

5.   Ja i moje otoczenie:

  • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.