wiosna geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Geografia jako nauka:

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

3.   Polska na mapie:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

4.   Krajobrazy w Polsce:

 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł,
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej,
 • Wyżyna Lubelska - cechy i położenie na mapie,
 • rolnictwo Wyżyny Lubelskiej - główne uprawy,
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej,
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - cechy krajobrazu krasowego,
 • Szlak Orlich Gniazd,
 • Tatry - cechy krajobrazy wysokogórskiego.

5.   Lądy i oceany:

 • położenie kontynentów i oceanów na mapie świata,
 • podróże i odkrycia geograficzne,
 • pogoda a klimat,
 • strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników,
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • do czego służy odbiornik GPS.

3.   Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.

4.   Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • Islandia - położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy,
 • rozmieszczenie ludności w Europie,
 • migracje - przyczyny i skutki,
 • największe miasta Europy - Paryż i Londyn - podobieństwa i różnice.

5.   Gospodarka Europy:

 • rolnictwo Danii i Węgier,
 • Francja - kraj przemysłu i turystyki,
 • odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Europie,
 • kraje śródziemnomorskie - turystyka i gospodarka.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Przemysł Polski.
3.   Usługi w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Ameryka.
3.   Australia.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Litosfera; procesy zewnętrzne.
3.   Pedosfera i biosfera.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w gimnazjum.
2.   Wyżywienie na świecie.
3.   Globalizacja.
4.   Współpraca międzynarodowa i organizacje międzynarodowe.
5.   Konflikty zbrojne.
6.   Terroryzm.