wiosna geografia


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Geografia jako nauka:

 • źródła wiedzy o geografii;
 • czym zajmuje się geografia;

3.   Mapa Polski:

 • mapa i skala;
 • odległości na mapie i w terenie;
 • ukształtowanie powierzchni terenu - kolory na mapie;
 • posługiwanie się mapą i planem miasta;

4.   Krajobrazy Polski:

 • Wybrzeże Słowińskie - cechy terenu i atrakcje turystyczne;
 • Pojezierze Mazurskie - cechy terenu i atrakcje turystyczne;
 • Nizina Mazowiecka - cechy terenu i atrakcje turystyczne;
 • Słowiński Park Narodowy;
 • Kampinoski Park Narodowy;
 • Warszawa i cechy krajobrazu wielkomiejskiego;
 • atrakcje turystyczne w stolicy;
 • Wyżyna Śląska - cechy terenu i przemysł;
 • Wyżyna Lubelska - cechy terenów rolniczych;
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - cechy krajobrazu krasowego;
 • Szlak Orlich Gniazd;
 • Tatry - cechy krajobrazy wysokogórskiego;

5.   Lądy i oceany:

 • położenie kontynentów i oceanów na mapie świata;
 • podróże i odkrycia geograficzne;
 • pogoda a klimat;
 • strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Współrzędne geograficzne:

 • czym są współrzędne na mapie i jak je czytać;

3.   Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • planety i ich nazwy;
 • ciała niebieskie w Układzie Słonecznym;
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi;
 • strefy oświetlenia Ziemi;

4.   Przyroda i ludność Europy:

 • położenie i granice kontynentu europejskiego;
 • gorące źródła, wulkany na Islandii;
 • czynniki kształtujące klimat Europy;
 • roślinność Europy;
 • podział polityczny Europy;
 • rozmieszczenie ludności w Europie;
 • krajobraz wielkomiejski na przykładzie Londynu i Paryża;
 • rolnictwo Danii i Węgier;
 • Francja - kraj przemysłu i turystyki;
 • odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Europie;
 • kraje śródziemnomorskie - turystyka i gospodarka;
 • Niemcy, Czechy i Słowacja - sąsiedzi Polski, przemysł i turystyka;

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Przemysł Polski.
3.   Usługi w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Ameryka.
3.   Australia.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja szkoły podstawowej)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Litosfera; procesy zewnętrzne.
3.   Pedosfera i biosfera.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1 (kontynuacja gimnazjum)

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w gimnazjum.
2.   Wyżywienie na świecie.
3.   Globalizacja.
4.   Współpraca międzynarodowa i organizacje międzynarodowe.
5.   Konflikty zbrojne.
6.   Terroryzm.