wiosna przyroda


Center of School Education

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Warsztat przyrodnika:

 • przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • zmysły człowieka;
 • rola zmysłów w poznawaniu przyrody;
 • źródła informacji o przyrodzie;
 • obserwacja i doświadczenie;
 • przyrządy ułatwiające obserwację przyrody;
 • kierunki geograficzne;
 • mapa i plan.

3.   Pogoda i zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy;
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne;
 • stany skupienia wody;
 • składniki pogody i przyrządy służące do pomiaru składników pogody;
 • obserwacje meteorologiczne;
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

4.   Organizmy żywe:

 • cechy organizmów;
 • komórka jako podstawowa jednostka budowy organizmu;
 • podział organizmów na królestwa;
 • zależności pokarmowe między organizmami;
 • zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

5.   Człowiek i jego ciało:

 • budowa, funkcjonowanie układów znajdujących się w ciele człowieka;
 • zmysły i ich znaczenie;
 • zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.

6.   Tajemnice zdrowia:

 • wirusy;
 • choroby zakaźne i pasożytnicze;
 • zasady prawidłowego odżywiania;
 • higiena skóry, włosów, paznokci, odzieży oraz jamy ustnej;
 • zdrowy styl życia;
 • bezpieczeństwo w domu i poza domem;
 • niebezpieczne substancje w naszym otoczeniu;
 • znaczenie symboli zamieszczanych na opakowaniach środków chemicznych;
 • trujące rośliny domowe i dziko rosnące;
 • zwierzęta jadowite;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • uzależnienia od alkoholu, nikotyny, środków zmieniających świadomość, Internetu i ich skutki;
 • zachowania asertywne.

7.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.