a fizyka

Uwaga! 
Zakres tematyczny zawarty w testach archiwalnych może różnić się od obecnych wymagań programowych z uwagi na różne terminy przeprowadzenia olimpiad lub zmiany w podstawie programowej.

 

Wybierz klasę:

klasa 7 szkoły podstawowej

klasa 8 szkoły podstawowej

klasa 1 liceum

klasa 2 liceum