zima historia

Zakres tematyczny - Historia - sesja zimowa

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Jak poznajemy historię:

 • Rodzaje źródeł historycznych,
 • Wykopaliska.

3. Czas w historii.
4. Legendy dotyczące początków państwa polskiego.
5. Polska w czasach panowania Piastów:

 • Mieszka I,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Bolesława Krzywoustego,
 • Kazimierza Wielkiego.

6. Polska w czasach panowania Jagiellonów:

 • Unia Polski z Litwą,
 • Zamki i rycerze,
 • Zawisza czarny i wielka wojna z zakonem krzyżackim,
 • Odzyskanie Pomorza Gdańskiego i gdański handel,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Złoty wiek kultury polskiej,
 • Mikołaj Kopernik i jego życie i dokonania.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Starożytna Grecja i Starożytny Rzym:

 • położenie,
 • ustrój,
 • religia,
 • osiągnięcia,
 • życie codzienne mieszkańców.

3. Kryzys i upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
4. Plemiona barbarzyńskie we wczesnym średniowieczu:

 • Hunowie,
 • Wandalowie,
 • Ostrogoci,
 • Wizygoci.

5. Pomiędzy starożytnością i średniowieczem – Cesarstwo Bizantyjskie.
6. Narodziny islamu.
7. Frankowie i państwo Karola Wielkiego.
8. Cesarstwo Ottonów.
9. Gospodarka feudalna.
10. Kościół w średniowieczu.
11. Kultura i życie codzienne w średniowieczu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klas IV i V szkoły podstawowej.
2. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3. Polska pod rządami pierwszych królów elekcyjnych:

 • Henryka Walezego,
 • Stefana Batorego.

4. Wazowie na polskim tronie:

 • Stulecie wojen.

5. Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska.
6. Barok i sarmatyzm.
7. Polska w czasach stanisławowskich:

 • Rozbiory Polski,
 • Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja,
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 maja,
 • Powstanie kościuszkowskie,
 • Kultura i sztuka.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
3. Polskie powstania narodowe.
4. Romantyzm i romantycy.
5. Europa i świat w II połowie XIX wieku:

 • Wojna secesyjna,
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec,
 • Wojna krymska,
 • Kolonializm.

6. Sytuacja Polaków i ziemie polskie po powstaniu styczniowym.
7. Nowe idee polityczne i demokratyzacja życia politycznego w XIX i  poł. XX w.
8. Postęp techniczny, naukowy i zmiany cywilizacyjne w w II połowie XIX w.
9. Kultura i sztuka przełomu XIX i XX w.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. III Rzesza w przededniu wojny:

 • Wewnętrzna i zewnętrzna polityka Hitlera,
 • Oś Rzym–Berlin–Tokio,
 • Pakt Ribbentrop–Mołotow,
 • Żądania wobec Polski.

3. Polska przed wybuchem II wojny światowej:

 • Stosunki polsko–niemieckie i polsko–radzieckie,
 • Wolne Miasto Gdańsk i sprawa Zaolzia.

4. Wybuch II wojny światowej:

 • Napaść Niemiec na Polskę,
 • „Dziwna wojna”,
 • Wkroczenie do Polski Armii Czerwonej,
 • Kampania wrześniowa.

5. Działania wojenne w Europie i na świecie w latach 1940–1941:

 • Bitwa o Wielką Brytanię,
 • Działania na Bałkanach,
 • Działania w Afryce,
 • Agresja Niemiec na ZSRR,
 • Atak Japonii na USA,
 • Karta Atlantycka.

6. Działania wojenne w latach 1942-1945:

 • Bitwa o Atlantyk,
 • Front wschodni,
 • Wojna z Japonią,
 • Utworzenie drugiego frontu w Europie.

7. Konferencje pokojowe.
8. Zakończenie II wojny światowej.

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: (22) 517-16-50
Faks: (22) 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.