Article img

Zakres materiału dla poziomu 1 (kl. IV-VI szkoły podstawowej)

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej,

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla,

7. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.


Zakres materiału dla poziomu 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum)

1. Okres wadowicki - dzieciństwo:

 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • działalność naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska,
 • biskup Wojtyła na Soborze Watykańskim II.

3. Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • nauczanie papieskie – encykliki (liczba, nazwy) w tym encykliki społeczne,
 • inne dokumenty papieskie – ważniejsze adhortacje i listy,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej.

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • dokumenty papieskie poświęcone Bożemu Miłosierdziu,
 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

6. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce):

 • Matka Teresa z Kalkuty,
 • Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Joanna Beretta Molla

7. Jan Paweł II – poeta i prozaik:

 • poezja i książki papieża (podstawowe informacje).

8. Instytucje, które odwiedził Jan Paweł II:

 • ONZ, UNESCO, Parlament Europejski, Trybunał Praw Człowieka, Parlament RP (data, przesłanie – główne myśli).

9. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.