sesja zimowa


Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji zimowej, które zostaną przeprowadzone w dniach 07-01-2019 r. - 11-01-2019 r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 03-01-2019 r.

3. Olimpiada będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź może być poprawna. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:

 • 07-01-2019 r. - język polski;
 • 08-01-2019 r. - matematyka;
 • 09-01-2019 r. - język angielski;
 • 09-01-2019 r. - język niemiecki;
 • 10-01-2019 r. - historia;
 • 10-01-2019 r. - chemia;
 • 10-01-2019 r. - fizyka;
 • 11-01-2019 r. - przyroda;
 • 11-01-2019 r. - biologia;
 • 11-01-2019 r. - geografia.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 05-03-2019 organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-10: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 11: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Dodatkowo dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu konkursu.

4. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 250 (szkoła podstawowa kl. IV i VI), 290 (szkoła podstawowa kl. V) albo 380 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII i gimnazjum) ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

III. Zgłoszenie szkoły

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 10-12-2018 r. - olimpiada z języka polskiego, matematyki;
 • do 11-12-2018 r. - olimpiada z języka angielskiego i niemieckiego;
 • do 12-12-2018 r. - olimpiada z historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki.

2. Zgłoszenia szkoły można dokonać za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer (22) 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer (22) 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

3. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9,00 zł (firma Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

/Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie./

Wpłaty należy dokonać do 14-01-2019 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

Olimpus

03-822 Warszawa; ul. Grochowska 341/268

69 1140 2017 0000 4102 1008 0473

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły i należy je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody szkolne.

4. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

5. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi.

6. Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

7. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 
 


plakat sesja zimowa