Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


 

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w olimpiadach OLIMPUSEK. Organizujemy dwie sesje olimpiad:

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach 08-01-2018 r. i 09-01-2018 r. Sesja wiosenna olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego odbędzie się w dniach 26-03-2018 r. i 27-03-2018 r.

W każdej sesji OLIMPUSKA uczniowie mogą wziąć udział w dwóch sprawdzianach:

  • sprawdzian zintegrowany
  • sprawdzian z języka angielskiego

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Dodatkowo każdy nauczyciel współorganizujący olimpiadę zostanie uhonorowany zaświadczeniem o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady. Dla szkół wykazujących się największą aktywnością przewidziano wartościowe nagrody książkowe.