Logowanie

Kontakt

Kontakt

Olimpiady Olimpus

Olimpiady Olimpus

Sposoby organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych:

  • tradycyjnie - korzystając z dostarczonej wersji papierowej (tylko klasy I-III SP),
  • online - korzystając z linków do testów online (klasy IV-VIII SP i I-III LO).

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 05-01-2021 r.

Celem olimpiady jest rozwój i doskonalenie logicznego oraz kreatywnego myślenia, które powinno być rozwijane od najmłodszych lat. Olimpiada nie wymaga przygotowania matematycznego a jedynie sprawnego i analitycznego rozwiązywania łamigłówek i zadań.

Olimpiada zostanie przeprowadzona na 4 poziomach trudności: Poziom 1 - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), Poziom 2 - szkoła podstawowa (klasy IV-VI), Poziom 3 - szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) oraz Poziom 4 - liceum ogólnokształcące (klasy I-III). Wszystkie testy olimpiady składać się będą z 26 pytań. Do każdego pytania przyporządkowane będą cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawa formuła testów powinny stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.

Zgłoszenia szkoły na Ogólnopolską Olimpiadę Zadań Logicznych można dokonać do 14-12-2020 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

  • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/logika;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
  • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres:

Olimpus

ul. Grochowska 341/268

03-822 Warszawa

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych jest konkursem płatnym.

Olimpiady Olimpus umieszczane są w niektórych kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.