sesja wiosenna

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


Center of School Education
Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka polskiego, olimpiady Olimpusek z matematyki oraz olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone w dniach 29-03-2022 r. (język polski), 30-03-2022 r. (matematyka) i 31-03-2022 r. (język angielski).

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polega na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.


Zasady ogólne:


1. Olimpiady OLIMPUSEK mają zasięg ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie, do Państwa szkół zostaną przesłane materiały konkursowe. Termin nadesłania materiałów to: 25-03-2022 r.

4. Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polega na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

5. Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

6. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

7. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

8. Olimpiady odbędą się:

 • 29-03-2022 r. - OLIMPUSEK z języka polskiego

 • 30-03-2022 r. - OLIMPUSEK z matematyki
 • 31-03-2022 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego

9. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiad nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

10. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać listem poleconym do siedziby Olimpusa, gdzie zostaną sprawdzone.

11. Do dnia 17-05-2022 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.


Zgłoszenie szkoły:

 

Do olimpiad OLIMPUSEK szkołę należy zgłosić do 28-02-2022 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/olimpusek

 • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa z dopiskiem „Olimpusek Sesja wiosenna”

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

 

Opłaty:

 

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 12,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 49 uczestników,

 • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

Olimpiady OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie.

Wpłaty należy dokonać do 01-04-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

47 1140 2017 0000 4102 1008 0093

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne.

 

Nagrody:

Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca, nagroda książkowa,

 • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,

 • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,

 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.


Szkoła, z której w olimpiadach OLIMPUSEK łącznie weźmie udział ponad 120 uczestników, otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.