Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


Zgłoszenia na olimpiadę OLIMPUSEK Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w olimpiadach OLIMPUSEK. Organizujemy dwie sesje olimpiad:

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach:

  • 16-02-2021 r. (sprawdzian zintegrowany)
  • 17-02-2021 r. (sprawdzian z języka angielskiego).

Sesja wiosenna olimpiady OLIMPUSEK z języka polskiego, olimpiady OLIMPUSEK z matematyki i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego odbędzie się w dniach:

  • 24-03-2021 r. (sprawdzian z języka polskiego)
  • 25-03-2021 r. (sprawdzian z matematyki)
  • 26-03-2021 r. (sprawdzian z języka angielskiego)

Olimpiady OLIMPUSEK odbywają się w szkołach w sposób tradycyjny. Uczniowie rozwiązują test korzystając z pakietów dostarczonych przez pocztę.

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka polskiego pozwoli uczniom sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

Olimpiada OLIMPUSEK z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Dodatkowo każdy nauczyciel współorganizujący olimpiadę zostanie uhonorowany zaświadczeniem o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady. Dla szkół wykazujących się największą aktywnością przewidziano wartościowe nagrody książkowe.