foto

Olimpiady Olimpusek

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w olimpiadach OLIMPUSEK. Organizujemy dwie sesje olimpiad:

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach:

  • 10-01-2024 r. (sprawdzian zintegrowany)
  • 11-01-2024 r. (sprawdzian z języka angielskiego).

Zgłoszenia do olimpiady OLIMPUSEK Sesja zimowa przyjmujemy do 11-12-2023 r.

Sesja wiosenna olimpiady OLIMPUSEK z języka polskiego, olimpiady OLIMPUSEK z matematyki i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego odbędzie się w dniach:

  • 19-03-2024 r. (sprawdzian z języka polskiego)
  • 20-03-2024 r. (sprawdzian z matematyki)
  • 21-03-2024 r. (sprawdzian z języka angielskiego)

Zgłoszenia do olimpiady OLIMPUSEK Sesja wiosenna przyjmujemy do 20-02-2024 r.

Olimpiady OLIMPUSEK odbywają się w szkołach w sposób tradycyjny. Uczniowie rozwiązują test korzystając z pakietów dostarczonych przez pocztę.

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka polskiego pozwoli uczniom sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

Olimpiada OLIMPUSEK z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów laureata oraz dyplomów laureata I miejsca.

Dodatkowo każdy nauczyciel współorganizujący olimpiadę zostanie uhonorowany zaświadczeniem o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady. Dla szkół wykazujących się największą aktywnością przewidziano wartościowe nagrody książkowe.

 
 


plakat Olimpus_wczesnoszkolny

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności