Olimpus banner

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej.

 

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 15-03-2019 r.

 

Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie idei i kultury Olimpijskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.

 

Olimpiada zostanie przeprowadzona na dwóch poziomach trudności: - poziom 1 (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz poziom 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). Wszystkie testy olimpiady składać się będą z 30 pytań. Do każdego pytania przyporządkowane będą cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawa formuła testów powinny stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

 

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

 

Zgłoszenia szkoły na Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej można dokonać do 27-02-2019 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

 

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej jest konkursem płatnym.


Olimpiady Olimpus coraz częściej umieszczane są w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.