sesja zimowa

Subskrypcja


Kontakt
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
tel. (22) 517-16-50, fax. (22) 517-16-51
e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl


Center of School Education
Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek oraz olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone 12-01-2022 r. i 13-01-2022 r.

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół.

Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.


Zasady ogólne:


1. Olimpiady OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego mają zasięg ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej od klasy I do III.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w olimpiadzie, do Państwa szkół zostaną przesłane materiały konkursowe. Termin nadesłania materiałów to: 10-01-2022 r.

4. Olimpiada OLIMPUSEK polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

5. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

6. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

7. Olimpiady odbędą się:

  • 12-01-2022 r. - OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany)

  • 13-01-2022 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego

8. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina rozpoczęcia olimpiad nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

9. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione sprawdziany należy przesłać listem poleconym do siedziby Olimpusa, gdzie zostaną sprawdzone.

10. Do dnia 11-03-2022 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.


Zgłoszenie szkoły:

 

Do olimpiad OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego szkołę należy zgłosić do 13-12-2021 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

  • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/olimpusek

  • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;

Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa z dopiskiem „Olimpusek Sesja zimowa”

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

 

Opłaty:

 

Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 49 uczestników,

  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

Olimpiady OLIMPUSEK i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie.

Wpłaty należy dokonać do 14-01-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

52 1140 2017 0000 4902 1185 2771

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne.

 

Nagrody:

Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca, nagroda książkowa,

  • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,

  • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,

  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.


Szkoła, z której w olimpiadach OLIMPUSEK łącznie weźmie udział ponad 120 uczestników, otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

 

 Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.