sesja zimowa

Instrukcja - Olimpusek - Sesja zimowa

1. Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego odbywa się w dniach:

  • 10-01-2024 r. - sprawdzian zintegrowany,
  • 11-01-2024 r. - sprawdzian z języka angielskiego.

2. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Godzina przeprowadzenia olimpiad nie jest narzucona przez organizatora i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.

3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

4. Każdy uczestnik olimpiady otrzymuje 2 egzemplarze testu. Jeden z nich będzie służył jako brudnopis, na którym uczeń może dokonywać zmian, robić notatki itp. Drugi egzemplarz stanowi oficjalny, podlegający ostatecznej ocenie dokument. Na tym dokumencie muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje: kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, nr dziennika, oddział.

5. Każdą olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów i zasady kodowania.

6. Z uwagi na wiek uczestników, uprzejmie prosimy, aby to nauczyciel zakodował informacje służące do identyfikacji ucznia.

7. Kodowanie polega na wpisaniu imienia i nazwiska uczestnika, wpisaniu i zamalowaniu oddziału (A, B, C itd.); nr dziennika (np. 01, 15) oraz kodu Państwa szkoły. Kod ten znajduje się na odwrocie protokołu.

8. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.

9. Nie należy kopiować oficjalnego testu. W kopercie znajdą Państwo dodatkowo ok. 10% więcej testów w stosunku do liczby zgłoszonych.

10. Liczba faktycznie startujących w olimpiadzie nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.

11. Sprawdzian konkursowy składa się z 21 pytań.

12. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na teście poprzez zamalowanie pola (mogą być to kółka lub inne kształty).

13. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

14. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada swój sprawdzian do koperty zbiorczej. Odesłać należy tylko oficjalny test. Brudnopis pozostaje do dyspozycji ucznia/szkoły.

15. Nauczyciel zakleja kopertę zbiorczą w obecności uczniów. Uwaga! Przed zaklejeniem koperty prosimy dokładnie sprawdzić czy na wszystkich testach wpisany jest kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, oddział i nr dziennika.

16. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty, odesłania wypełnionych kart odpowiedzi, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:

Olimpus

ul. Grochowska 341/268

03-822 Warszawa

z dopiskiem "Olimpusek sesja zimowa"

17. Uiszczenia opłaty oraz odesłania sprawdzianów należy dokonać do 12-01-2024 r.

18. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:

  • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 49 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

19. Testy wraz z kluczami odpowiedzi zostaną opublikowane w archiwum testów 22-01-2024 r.

20. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 05-02-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.

21. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 08-03-2024 r. (Reklamacje można składać do 31-05-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).

22. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności