spring


Center of School Education

Drodzy Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji wiosennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 28-03-2022 r. - 01-04-2022 r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III liceum ogólnokształcącego.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 24-03-2022 r.

3. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:

 • 28-03-2022 r. - język polski;
 • 28-03-2022 r. - przyroda
 • 29-03-2022 r. - matematyka;
 • 30-03-2022 r. - język angielski;
 • 30-03-2022 r. - fizyka;
 • 31-03-2022 r. - język niemiecki;
 • 31-03-2022 r. - język hiszpański;
 • 31-03-2022 r. - historia;
 • 01-04-2022 r. - chemia;
 • 01-04-2022 r. - biologia;
 • 01-04-2022 r. - geografia.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiady. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, olimpiady zostaną przeprowadzone w formie online.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby Olimpusa, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 23-05-2022 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Dodatkowo dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.

4. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który łącznie ze wszystkich olimpiad w danej sesji zdobył 1000 punktów (szkoła podstawowa kl. IV), 1150 punktów (szkoła podstawowa kl. V i VI), 1360 punktów (liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej kl. I, II i III) lub 1500 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII), otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu Omnibusa oraz atrakcyjną nagrodę książkową.

 

III. Zgłoszenie szkoły

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 02-03-2022 r. - olimpiada z języka polskiego, matematyki;
 • do 03-03-2022 r. - olimpiada z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;
 • do 04-03-2022 r. - olimpiada z historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki.

2. Zgłoszenia szkoły można dokonać za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGLOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer (22) 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer (22) 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

3. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 12,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 11,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
 • 11,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

/Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie./

Wpłaty należy dokonać do 04-04-2022 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

Olimpus

03-822 Warszawa; ul. Grochowska 341/268

86 1140 2017 0000 4002 1008 0507

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły i należy je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody szkolne.

4. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

5. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili.Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi.

6. Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

7. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

 
 


plakat sesja wiosenna


Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.