spring

Instrukcja - sesja wiosenna

1. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w dniach 18-03-2024 r. - 22-03-2024 r.
2. Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi:

  • 65 minut + 10 minut sprawy organizacyjne - język polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, przyroda, biologia, geografia,
  • 55 minut + 10 minut sprawy organizacyjne - język angielski, język niemiecki, język hiszpański.

3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy oraz kartkę na notatki. Na olimpiadę matematyczną oprócz przyborów do pisania uczestnik przynosi przybory do konstrukcji geometrycznych.
4. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.
5. Olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji.
6. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie pola przedmiot, klasę i wpisuje kod szkoły.
7. Kod szkoły jest nadawany przez organizatora i znajduje się w przesłanej dokumentacji.
8. Następnie uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz koduje je. Aby zakodować imię i nazwisko należy zamalować poszczególne litery imienia i nazwiska w kolejnych kolumnach tzn. w sekcji imię w pierwszej kolumnie zaznacza się pierwszą literę, w drugiej kolumnie drugą, ... itd. Ta sama zasada obowiązuje przy kodowaniu nazwiska.
9. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.
10. Jeśli liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza od liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach, nauczyciel może skserować testy z pytaniami. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi, przy czym w przesyłce z materiałami konkursowymi znajdą Państwo o około 20% więcej kart odpowiedzi niż wynika to ze zgłoszenia.
11. Liczba faktycznie startujących nie może być jednak mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
12. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.
13. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.
14. Na karcie odpowiedzi znajduje się także pole brak odpowiedzi. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, zamalowuje pole brak odpowiedzi.
15. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie brak odpowiedzi otrzymuje 0 pkt.
16. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt.
17. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada tylko kartę odpowiedzi do przygotowanej koperty zbiorczej.
18. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty, odesłania wypełnionych kart odpowiedzi, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

19. Uiszczenia opłaty oraz odesłania kart odpowiedzi należy dokonać do 25-03-2024 r.
20. Testy wraz z kluczami odpowiedzi zostaną opublikowane w archiwum testów 03-04-2024 r.
21. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 17-04-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
22. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 13-05-2024 r. Reklamacje można składać do 30-09-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
23. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności