wiosna geografia

Geografia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z geografii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z geografii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień z geografii oraz mapy świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Krajobrazy w Polsce:

 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł,
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej,
 • Wyżyna Lubelska - cechy i położenie na mapie,
 • rolnictwo Wyżyny Lubelskiej - główne uprawy,
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej,
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - cechy krajobrazu krasowego,
 • Szlak Orlich Gniazd,
 • Tatry - cechy krajobrazy wysokogórskiego.

3. Lądy i oceany:

 • położenie kontynentów i oceanów na mapie świata,
 • podróże i odkrycia geograficzne,
 • pogoda a klimat.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.

3. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • Islandia - położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy,
 • rozmieszczenie ludności w Europie,
 • migracje - przyczyny i skutki,
 • największe miasta Europy - Paryż i Londyn - podobieństwa i różnice.

4. Gospodarka Europy:

 • rolnictwo Danii i Węgier,
 • Francja - kraj przemysłu i turystyki,
 • odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Europie.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2. Usługi w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2. Australia i Oceania.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2. Pedosfera i biosfera.
3. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 2023/24.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I klasie liceum.
2. Usługi.
3. Wpływ człowieka na środowisko.
4. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 2023/24.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I i II klasie liceum.
2. Stan środowiska i jego ochrona w Polsce.
3. Podsumowanie wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego 2023/24.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA GEOGRAFIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności