wiosna geografia

Geografia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z geografii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z geografii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień z geografii oraz mapy świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2.   Geografia jako nauka:

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

3.   Polska na mapie:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

4.   Krajobrazy w Polsce:

 • pasy rzeźby terenu w Polsce,
 • Wybrzeże Słowińskie - krajobraz nadmorski, jego elementy oraz cechy,
 • Słowiński Park Narodowy,
 • Morze Bałtyckie - jako region turystyczny i gospodarczy,
 • Pojezierze Mazurskie - położenie, elementy i cechy krajobrazu,
 • Wyżyna Śląska - położenie, cechy i przemysł,
 • atrakcje turystyczne Wyżyny Śląskiej,
 • Wyżyna Lubelska - cechy i położenie na mapie,
 • rolnictwo Wyżyny Lubelskiej - główne uprawy,
 • dziedzictwo kulturowe Wyżyny Lubelskiej,
 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - cechy krajobrazu krasowego,
 • Szlak Orlich Gniazd,
 • Tatry - cechy krajobrazy wysokogórskiego.

5.   Lądy i oceany:

 • położenie kontynentów i oceanów na mapie świata,
 • podróże i odkrycia geograficzne,
 • pogoda a klimat.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2.   Współrzędne geograficzne:

 • cechy południków i równoleżników,
 • współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna,
 • podział półkuli na północną, południową, wschodnią i zachodnią,
 • do czego służy odbiornik GPS.

3.   Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • astronomiczne pory roku,
 • dzień polarny, noc polarna,
 • strefy oświetlenia Ziemi i ich granice,
 • oświetlenie Ziemi a klimat.

4.   Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • Islandia - położenie geograficzne,
 • elementy krajobrazu Islandii,
 • obszary występowania wulkanów i trzęsień ziemi,
 • zróżnicowanie klimatyczne Europy,
 • podział polityczny Europy,
 • rola Unii Europejskiej w przemianach gospodarczych Europy,
 • rozmieszczenie ludności w Europie,
 • migracje - przyczyny i skutki,
 • największe miasta Europy - Paryż i Londyn - podobieństwa i różnice.

5.   Gospodarka Europy:

 • rolnictwo Danii i Węgier,
 • Francja - kraj przemysłu i turystyki,
 • odnawialne i nieodnawialne źródła energii w Europie.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Główne zagadnienia gospodarcze Polski: rolnictwo i przemysł.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Australia i Oceania.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Pedosfera.
3.   Biosfera.
4.   Zagadnienia powtórzeniowe obejmujące wymagania podstawy programowej w kl. 1 szkoły ponadpodstawowej.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I klasie liceum.
2.   Usługi.
3.   Wpływ człowieka na środowisko.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I i II klasie liceum.
2.   Walory turystyczne Polski.
3.   Stan środowiska w Polsce i jego ochrona.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA GEOGRAFIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.