wiosna historia

Historia - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

 1. Materiał z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:
 2. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.
 3. Kazimierz Wielki - ostatni z Piastów.
 4. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 5. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.
 6. Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy.
 7. Jan Zamoyski - kanclerz i hetman.
 8. Bohaterowie wojen XVII wieku.
 9. Tadeusz Kościuszko - wódz insurekcji.
 10. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki - Legiony Polskie i hymn narodowy.
 11. Romuald Traugutt - dyktator powstania styczniowego.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

 1. Materiał z klasy 4 szkoły podstawowej oraz:
 2. Początki Rzymu i czasy republiki.
 3. Imperium rzymskie.
 4. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.
 5. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
 6. Początki chrześcijaństwa i upadek Rzymu.
 7. Bizancjum i świat islamu.
 8. Państwo Franków.
 9. Nowe państwa w Europie.
 10. Spór między papiestwem a cesarstwem.
 11. Wyprawy krzyżowe.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

 1. Materiał z klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
 2. Demokracja szlachecka.
 3. Pierwsza wolna elekcja.
 4. Panowanie Stefana Batorego.
 5. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
 6. Barok i sarmatyzm.
 7. Monarchia absolutna we Francji.
 8. Monarchia parlamentarna w Anglii.
 9. Oświecenie w Europie.
 10. Reformy oświeceniowe w Prusach, Austrii i Rosji.
 11. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

 1. Materiał z klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
 2. Powstanie styczniowe.
 3. Represje po powstaniu styczniowym.
 4. Metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem polskich w II połowie XIX wieku.
 5. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców.
 6. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX wieku.
 7. Narodziny i pierwsze lata istnienia pierwszych polskich ruchów politycznych.
 8. Rewolucja 1905 roku.
 9. Spór orientacyjny w latach 1908-1914.
 10. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
 11. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Materiał z klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
 2. Początki zimnej wojny.
 3. Powstanie NRD i RFN.
 4. NATO i Układ Warszawski.
 5. Konflikty zimnowojenne.
 6. Sytuacja w bloku wschodnim: śmierć Stalina, tajny referat Chruszczowa, powstanie na Węgrzech 1956 r., Praska Wiosna 1968 r.
 7. Chiny po II wojnie światowej.
 8. Rozpad systemu kolonialnego.
 9. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.
 10. Przemiany ustrojowe, gospodarcze i kulturowe w okresie stalinizmu.
 11. Stalinowski terror i Żołnierze Wyklęci.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
 2. Upadek cesarstwa rzymskiego.
 3. Bizancjum.
 4. Narodziny i podboje islamu.
 5. Na gruzach imperium rzymskiego.
 6. Imperium Karola Wielkiego.
 7. Czasy Ottonów.
 8. Feudalizm i społeczeństwo stanowe.
 9. Pierwsze państwa Słowian.
 10. Pradzieje ziem polskich.
 11. Początki państwa polskiego.
 12. Panowanie Bolesława Chrobrego.
 13. Kryzys monarchii Piastów.
 14. Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego.
 15. Testament Bolesława Krzywoustego.
 16. Konflikt papiestwa z cesarstwem.
 17. Wyprawy krzyżowe.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
 2. Panowanie Stefana Batorego.
 3. Kultura i sztuka polskiego renesansu.
 4. Rewolucja angielska.
 5. Wojna trzydziestoletnia.
 6. Absolutyzm we Francji.
 7. Rządy Wazów w Rzeczypospolitej.
 8. Wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w I połowie XVII wieku.
 9. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją w XVII wieku.
 10. Powstania kozackie.
 11. Potop szwedzki.
 12. Rządy Jana III Sobieskiego.
 13. Kryzys Rzeczypospolitej - skutki wojen w XVII w.
 14. Barok i sarmatyzm.
 15. Idee oświeceniowe i absolutyzm oświecony w Europie.
 16. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
 17. Rewolucja francuska.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
 2. Wojna secesyjna.
 3. Podboje kolonialne w XIX w.
 4. Postęp naukowy i techniczny w XIX w.
 5. Idee i ruchy polityczne w II połowie XIX w.
 6. Epoka pozytywizmu.
 7. Powstanie styczniowe.
 8. Polityka zaborców wobec Polaków.
 9. Sytuacja społeczno-gospodarcza na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
 10. Pierwsze polskie partie polityczne.
 11. Kultura polska przełomu XIX i XX wieku.
 12. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
 13. Fronty Wielkiej Wojny.
 14. Rewolucje w Rosji.
 15. Klęska Państw Centralnych w I wojnie światowej.
 16. Sprawa polska w okresie I wojny światowej.
 17. Ład wersalski.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności