wiosna przyroda

Przyroda - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Organizmy żywe:

  • cechy i podział organizmów;
  • hierarchiczna budowa organizmów;
  • organizmy samożywne i cudzożywne;
  • zależności pokarmowe między organizmami;
  • zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

3.   Człowiek i jego ciało:

  • składniki pokarmowe - ich rodzaje, źródła i funkcje;
  • budowa, funkcjonowanie układów znajdujących się w ciele człowieka;
  • zmysły i ich znaczenie;
  • zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.

4.   Zdrowy styl życia.
5.   Choroby zakaźne i pasożytnicze - rodzaje chorób, drogi zakażenia, objawy i sposoby zapobiegania.
6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności