wiosna przyroda

Przyroda - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Warsztat przyrodnika:

 • przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • zmysły człowieka;
 • rola zmysłów w poznawaniu przyrody;
 • źródła informacji o przyrodzie;
 • obserwacja i doświadczenie;
 • przyrządy ułatwiające obserwację przyrody;
 • kierunki geograficzne;
 • mapa i plan.

3.   Pogoda i zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy;
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne;
 • stany skupienia wody;
 • składniki pogody i przyrządy służące do pomiaru składników pogody;
 • obserwacje meteorologiczne;
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

4.   Organizmy żywe:

 • cechy organizmów;
 • komórka jako podstawowa jednostka budowy organizmu;
 • podział organizmów na królestwa;
 • zależności pokarmowe między organizmami;
 • zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

5.   Człowiek i jego ciało:

 • budowa, funkcjonowanie układów znajdujących się w ciele człowieka;
 • zmysły i ich znaczenie;
 • zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i może być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.