foto

Drodzy Nauczyciele, drodzy Uczniowie!


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach w formie online i odbędzie się 13-11-2023 r.

Zgłoszenia do olimpiady przyjmujemy do 08-11-2023 r.

Przewiduje się przeprowadzenie testów o trzech skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i poziom 3 - wszystkie klasy szkoły średniej). Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie poprawna.

W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego poziomu a dla najlepszych zostały przewidziane dyplomy laureata i nagrody.

Dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą płatną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Informatycznej. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie i Instrukcji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności