foto

Regulamin

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej jest Olimpus.
2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół średnich. Przewiduje się przeprowadzenie testów o trzech skalach trudności (poziom 1 - klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i poziom 3 - wszystkie klasy szkoły średniej).
3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 08-11-2023 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

  • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/informatyka
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
  • Zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Olimpiada odbywa się online równolegle we wszystkich szkołach w dniu 13-11-2023 r.
5. Do zgłoszonej szkoły dnia 09-11-2023 r. zostanie przesłany link aktywacyjny z treścią testów, oraz instrukcja dla nauczyciela i uczestnika. Link jest dedykowany szkole i ma zakodowane ID szkoły. Szkolny Organizator Olimpiady przekazuje przed rozpoczęciem Olimpiady instrukcję każdemu uczestnikowi.
6. Olimpiada polega na udzieleniu odpowiedzi do 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
7. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole E „wstrzymanie się od odpowiedzi”.
8. Protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 14-11-2023 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.
10. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

  • 14,50 zł od uczestnika, gdy w olimpiadzie weźmie udział od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy w olimpiadzie weźmie udział 30 i więcej uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 14-11-2023 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
54 1140 2004 0000 3202 7647 4610

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.
11. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
12. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust.
13. Klucze odpowiedzi do zadań testowych zostaną opublikowane w archiwum testów 20-11-2023 r. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 04-12-2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
14. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

  • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
15. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.
16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03-01-2024 r. Reklamacje można składać do 31-03-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności