foto

Instrukcja

UWAGA! Test online uruchomi się tylko wtedy, gdy przeglądarka internetowa ma WŁĄCZONĄ obsługę JavaScript oraz WYŁĄCZONE blokowanie wyskakujących okien.

Przeglądarki internetowe, które domyślnie NIE BLOKUJĄ testu w wyskakującym oknie: Google Chrome, Microsoft Edge.
Przeglądarki internetowe, które domyślnie BLOKUJĄ test w wyskakującym oknie: Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Poradnik jak tymczasowo wyłączyć blokadę wyskakujących okien w przeglądarkach można znaleźć:


Instrukcja ogólna

1. Olimpiada online odbywa się w dniu 13-11-2023 r.
2. Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
3. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę. Link konkursowy będzie aktywny w godzinach 8.00 - 16.00.
4. Szkolny organizator przekazuje wszystkim uczestnikom olimpiady link konkursowy.
5. Olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, a następnie zasady punktacji.
6. Uczestnicy rozwiązują test na komputerach lub urządzeniach mobilnych (szkolnych lub własnych) pod nadzorem szkolnego organizatora.
7. Kod szkoły jest nadawany przez organizatora i zakodowany jest w linku aktywacyjnym przesłanym szkole.
8. Liczba faktycznie startujących nie może być jednak mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
9. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie pola „wstrzymanie się od odpowiedzi” otrzymuje 0 pkt.
10. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt.
11. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty. Wypełniony protokół i dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. Uiszczenia opłaty należy dokonać do 14-11-2023 r.
13. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:

  • 14,50 zł od uczestnika, gdy w olimpiadzie weźmie udział od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy w olimpiadzie weźmie udział 30 i więcej uczestników.

14. Klucze odpowiedzi zostaną umieszczone w archiwum testów 20-11-2023 r.
15. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 04-12-2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględnione.
16. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 03-01-2024 r. Reklamacje można składać do 31-03-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
17. Błędnie wypełniony test nie może stanowić podstawy reklamacji.

Instrukcja wypełnienia testu online

1. Kliknij w otrzymany od nauczyciela link do konkursu lub skopiuj go do przeglądarki internetowej.
2. Znajdziesz się na stronie powitalnej konkursu z podaną datą i godziną rozpoczęcia testu.
3. W przypadku pojawienia się problemów technicznych, zadzwoń pod numer telefonu: 22 517-16-50.
4. 13-11-2023 r. w godz. 8.00-16.00 na stronie powitalnej aktywny będzie przycisk „Rozpocznij test”:
5. Po kliknięciu „Rozpocznij test” pojawi się strona, na której należy wpisać imię i nazwisko. Wpisz z klawiatury swoje imię i nazwisko. Wielkość liter nie ma znaczenia. Kliknij w przycisk „Zatwierdź imię i nazwisko”.
6. Jeśli zauważysz błąd w imieniu lub nazwisku możesz jeszcze wprowadzić zmianę klikając na przycisk „Popraw dane”. Cofniesz się do strony, gdzie ponownie wpiszesz swoje imię i nazwisko.
7. Jeśli nie musisz nic poprawiać, na obecnej stronie dokonasz wyboru odpowiedniego poziomu. Aby to zrobić, kliknij na listę rozwijaną „Wybierz poziom” i zaznacz odpowiedni poziom.
8. Po wyborze poziomu kliknij „Zatwierdź poziom”. Pokazane zostanie wpisane przez Ciebie imię i nazwisko, tytuł konkursu, do którego przystępujesz oraz wybrany poziom. Gdybyś zauważył pomyłkę w wyborze poziomu, możesz ją poprawić klikając w przycisk „Popraw dane”. Cofniesz się wtedy do miejsca, gdzie ponownie należy wpisać imię i nazwisko.
9. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk „Przejdź do rozwiązywania testu”.
10. Pojawi się okno z limitem czasu oraz przycisk „Rozwiązuję test”.
11. Po kliknięciu w przycisk „Rozwiązuję test” pojawi się informacja o limicie czasu: 45 minut
12. Po przyciśnięciu „Rozpocznij test” test otworzy się w tzw. oknie popup (wyskakującym oknie) na pełnym ekranie, które zakrywa wszystkie inne okna, a czas testu zacznie płynąć.
***UWAGA! Test uruchomi się tylko wtedy, gdy przeglądarka internetowa ma WŁĄCZONĄ obsługę JavaScript oraz WYŁĄCZONE blokowanie wyskakujących okien.***
Jeśli Twoja przeglądarka internetowa pokazała komunikat o zablokowaniu wyskakującego okna - test się nie rozpoczął, czas nie zaczął płynąć. W takim przypadku możesz spróbować użyć innej przeglądarki internetowej (lista poniżej) lub przeczytać dokładnie komunikat i spróbować wyłączyć blokadę w swojej przeglądarce.
Przeglądarki internetowe, które domyślnie NIE BLOKUJĄ testu w wyskakującym oknie: Google Chrome, Microsoft Edge.
Poradnik jak tymczasowo wyłączyć blokadę wyskakujących okien w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Internet Explorer znajduje się na końcu dodatkowej instrukcji w formacie PDF.
13. Pamiętaj, że podczas wypełniania testu nie możesz wychodzić z aplikacji z testem.
14. Test konkursowy składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 wariantów odpowiedzi (A, B, C, D). Co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna. Masz także możliwość wyboru opcji E i wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie nie uzyskując, ale też nie tracąc punktów.
15. Swoje odpowiedzi zaznaczasz poprzez kliknięcie w biały kwadracik przed odpowiedziami A, B, C, D, E.
16. Jeśli chcesz przejść do następnego pytania, kliknij przycisk „Następne pytanie” lub korzystaj z wyboru numerów pytań z prawego menu.
17. Menu po prawej stronie pozwala na nawigację po teście. Masz tutaj możliwość wybrania dowolnego pytania z testu.
18. Jeśli udzieliłeś odpowiedzi na dane pytanie, wówczas w prawym menu numer pytania stanie się do połowy szary. Jeżeli nie udzieliłeś odpowiedzi na pytanie, numer pytania pozostaje biały. Dzięki temu masz możliwość łatwego powrotu do pytań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi.
19. Jeśli chcesz zakończyć test mimo pozostałego czasu, wybierz z prawego menu „Zakończ test”.
20. Zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem rozwiązania Twojego testu.
21. Z tego miejsca, pod warunkiem, że masz jeszcze czas, możesz powrócić jeszcze do testu i uzupełnić odpowiedzi. Możesz także ostatecznie zakończyć test wybierając przycisk „Ostatecznie zakończ test”.
22. Po przyciśnięciu „Ostatecznie zakończ test” pojawi się okno informujące, że jeśli potwierdzisz wybór, nie będziesz już mógł wprowadzić zmian, a Twoje odpowiedzi automatycznie zostaną wysłane do organizatora.
23. Jeśli skończy się czas podczas rozwiązywania przez Ciebie testu, wówczas system przeniesie Ciebie do strony podsumowującej, a udzielone przez Ciebie odpowiedzi automatycznie zostaną wysłane do organizatora.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności