wiosna fizyka

Fizyka - sesja wiosenna

Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z fizyki przeznaczona jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z fizyką. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 7

1. Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe);
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności);
 • pomiary;
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego;
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych;

2. Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne;
 • mieszaniny substancji;
 • atomy i cząsteczki;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • napięcie powierzchniowe;
 • stany skupienia;
 • gęstość ciał;

3. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie;
 • prędkość i szybkość;
 • ruch jednostajny;
 • ruch jednostajnie przyspieszony;
 • ruch zmienny;

4. Dynamika:

 • pierwsza zasada dynamiki;
 • druga zasada dynamiki;
 • trzecia zasada dynamiki;
 • przykłady sił (ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu, tarcia);
 • spadek swobodny;

5. Praca i energia:

 • praca mechaniczna;
 • energia mechaniczna (potencjalna grawitacji i kinetyczna);
 • moc;
 • przemiany energii;
 • maszyny proste;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:
1. Termodynamika:

 • energia wewnętrzna;
 • temperatura;
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie);
 • ciepło właściwe;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;

2. Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał;
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego;
 • pole elektryczne;
 • budowa atomu;
 • przewodniki, izolatory;
 • prawo Coulomba;

3. Prąd elektryczny:

 • opór elektryczny;
 • napięcie i natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody elektryczne;
 • domowa sieć elektryczna;
 • praca i energia prądu elektrycznego;
 • moc prądu elektrycznego;

4. Magnetyzm:

 • bieguny magnetyczne;
 • pole magnetyczne;
 • materiały magnetyczne, wykorzystanie magnetyzmu;
 • oddziaływanie igły magnetycznej z przewodnikiem z prądem;
 • elektromagnes;
 • silnik elektryczny;
 • fale elektromagnetyczne;

KARTA ZGLOSZENIOWA FIZYKA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności