sesja zimowa

Zakres programowy - Olimpusek - Sesja zimowa

 

Olimpusek (sprawdzian zintegrowany)

Sprawdzian zintegrowany składa się z 21 pytań poruszających zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, przyrodniczej i matematyczną. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Oferowane przez nas sprawdziany sprawdzą wiedzę uczniów a także rozwiną ich umiejętności grafomotoryczne.

Poniżej znajduje się zakres programowy jaki obejmują sprawdziany Olimpuska:

 

Klasa I

 

Język polski
1. Znajomość alfabetu
2. Wyraz, zdanie
3. Podział wyrazów na sylaby i głoski
4. Samogłoska i spółgłoska
5. Rozpoznawanie wśród wyrazów nazw rzeczy lub czynności
6. Wyrazy z „ś” i „si”, „ć” i „ci” oraz „ń” i „ni”

Przyroda
1. Droga do szkoły - zasady bezpieczeństwa
2. Higiena osobista
3. Rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, na polu uprawnym, w sadzie i ogrodzie (na działce)
4. Warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym
5. Niebezpieczne zwierzęta; trujące rośliny i grzyby
6. Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

Matematyka
1
. Pojęcia: seria rosnąca, malejąca, następny, poprzedni
2. Położenie obiektów względem obranego obiektu; orientacja na kartce, kierunki
3. Podstawowe figury geometryczne
4. Liczebniki od 1 do 20
5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10
6. Tydzień, miesiąc
7. Czas na zegarze; pełne godziny
8. Proste zadania tekstowe


Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Alfabet
3. Spółgłoski miękkie
4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (nazw rzeczy)
5. Rodzaje zdań
6. Wyrazy z „rz” i „ó” wymiennym, wyrazy pokrewne
7. Wyrazy z „ch” i „h”
8. Wyrazy z „ż”
9. Wyrazy z „rz” po spółgłoskach, „arz” w zakończeniach
10. Wyrazy z „u”, czasowniki z „uje”
11. Pisownia wyrazów wielką literą
12. Bohaterowie lektur i bajek

Przyroda
1. Urządzenia techniczne używane w domu
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w lesie
3. Zasady zachowania się na drodze
4. Ochrona środowiska (podstawowe informacje)
5. Kierunki na mapie
6. Charakterystyka pór roku
7. Miesiące a pory roku
8. Rozpoznawanie w swoim otoczeniu popularnych gatunków roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych
9. Przystosowanie się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy
10. Drzewa i ich liście oraz owoce
11. Podawanie czasu

Matematyka
1. Cechy wielkościowe, zbiory
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30
3. Mnożenie w zakresie 20
4. Porównywanie liczb
5. Podstawowe jednostki miary: długości, wagiKlasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:


Język polski
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Rozpoznanie wśród wyrazów rzeczowników, czasowników i przymiotników
3. Rodzaj męski, żeński i nijaki rzeczowników
4. Odmiana czasownika przez liczby, osoby, czasy
5. Ortografia i interpunkcja
6. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
7. Zdania pojedyncze i złożone
8. Lektury; bohaterowie znanych bajek i powieści

Przyroda
1. Zagadnienia ekologiczne; segregacja odpadów
2. Rozpoznawanie w swoim otoczeniu popularnych gatunków roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunków objętych ochroną
3. Cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las
4. Krążenie wody w przyrodzie
5. Transport lądowy, lotniczy i morski
6. Budowa lasu
7. Dzieci świata
8. Historia Polski
9. Polskie produkty regionalne
10. Ochrona zdrowia; higiena; prawidłowe odżywianie
11. Numery alarmowe; formułowanie wezwania
12. Znaki drogowe; przepisy bezpieczeństwa
13. Polska; granice, główne rzeki, miasta, nazwy geograficzne
14. Formy terenu
15. Kolory podstawowe i wtórne


Matematyka
1. Geometria
2. Działania na liczbach w zakresie 100
3. Znaki: <, >, =
4. Grafy
5. Znajomość liczb do 1000
6. Cyfry rzymskie
7. Termometr, oś liczbowa
8. Jednostki: masy, długości

 

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
2. Liczby od 0 do 10.
3. Kolory.
4. Członkowie rodziny.
5. Zabawki.
6. Podstawowe zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
7. Podstawowe przybory szkolne.
8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
9. Pożywienie.
10. Ubrania.
11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
12. Czasownik „have got” i „like” w formie twierdzącej i przeczącej.
13. Zaimki osobowe: I, you, he, she.
14. Części ciała.
15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
16. Podstawowe przymiotniki.
17. Pomieszczenia w domu.
18. Czasowniki „be” i „have got” w 3. osobie liczby pojedynczej.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:
1. Liczby od 0 do 20.
2. Opis postaci i zwierząt - przymiotniki.
3. Dni tygodnia.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
7. Określenie położenia przedmiotów.
8. Czasowniki: „be”, „have/have got”, „can”, „like” i „love” w formie oznajmującej, pytającej i przeczącej.
9. Opis pogody.
10. Opisy samopoczucia.
11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
12. Zaimek wskazujący: „this” i „these”.
13. Polecenia w formie przeczącej.
14. Nazwy pojazdów.
15. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej
.

 
 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:
1. Liczby od 0 do 100.
2. Sport i wypoczynek.
3. Pory roku.
4. Miesiące.
5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
6. Określenia czasu.
7. Zaimki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.).
8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej.
9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
10. Słownictwo związane z Halloween.
11. Dopełniacz saksoński.
12. Nazwy podstawowych państw europejskich
.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności