sesja wiosenna

Zakres programowy - Olimpusek - Sesja wiosenna

Olimpusek z języka polskiego

Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polega na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Czytanie ze zrozumieniem krótkiego tekstu
2. Znajomość alfabetu
3. Wyraz, zdanie
4. Rozpoznawanie głosek, liter, sylab w wyrazach
5. Budowanie wyrazów z sylab, liter
6. Nazwy rzeczy w liczbie pojedynczej i mnogiej
7. Rozpoznawanie nazw czynności
8. Podstawy ortografii
9. Lektury; bohaterowie znanych baśni, bajek i powieści

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:
1
. Czytanie ze zrozumieniem
2. Życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, list - rozróżnianie
3. Adres, nadawca, odbiorca
4. Porządek alfabetyczny według pierwszej i drugiej litery
5. Zagadnienia ortograficzne
6. Znaki interpunkcyjne
7. Wielka litera w zapisie imion i nazwisk, państw i miast oraz ich mieszkańców
8. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące
9. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (nazw rzeczy)
10. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
11. Lektury; bohaterowie znanych baśni, bajek i powieści

 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:
1. Czytanie ze zrozumieniem
2. Notatka, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list, wiersz, baśń - cechy
3. Adres, nadawca, odbiorca
4. Porządek alfabetyczny według pierwszej i drugiej litery
5. Zagadnienia ortograficzne
6. Znaki interpunkcyjne
7. Zapisywanie powszechnych skrótów, w tym skrótów matematycznych
8. Stosowanie poprawnej wielkości liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk
9. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące; przekształcanie
10. Rzeczownik, czasownik, przymiotnik - prawidłowa odmiana, rodzaje, liczby, osoby
11. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym, bliskoznaczne oraz pokrewne
12. Lektury; bohaterowie znanych baśni, bajek i powieści

 

 

Olimpusek z matematyki

Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar. Oferowane przez nas sprawdziany sprawdzą wiedzę uczniów a także rozwiną ich umiejętności grafomotoryczne. Twórcy sprawdzianów zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Pojęcia: seria rosnąca, malejąca, następny, poprzedni
2. Położenie obiektów względem obranego obiektu; orientacja na kartce, kierunki
3. Liczebniki od 1 do 20
4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20
5. Znaki działań
6. Mierzenie i porównywanie długości
7. Ważenie i porównywanie wagi
8. Odmierzanie płynów
9. Tydzień, miesiąc, kalendarz
10. Czas na zegarze; pełne godziny
11. Znajomość monet w obiegu i banknotu 10 zł

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:
1
. Klasyfikacja przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy np. długości czy masy
2. Pojęcia pion, poziom, skos
3. Liczby od 0 do 100, porównywanie
4. Liczby porządkowe
5. Sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza
6. Znaki: <, =, >
7. Działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz związki między nimi
8. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 40
9. Mnożenie w zakresie 30
10. Figury geometryczne
11. Podstawowe jednostki miary, wagi, czasu

12. Rozróżnianie nominałów na monetach i banknotach
13. Proste obliczenia pieniężne
14. Godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym)
15. Proste obliczenia dotyczące czasu
16. Kalendarz – nazwy miesięcy
17. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych

 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:
1
. Klasyfikacja przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy np. długości czy masy
2. Pojęcia pion, poziom, skos
3. Liczby od 0 do 1000, porównywanie
4. Jedności, dziesiątki, setki
5. Liczby porządkowe
6. Sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza
7. Znaki: <, =, >
8. Działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz związki między nimi
9. Działania matematyczne w zakresie od 1 do 100
10. Równania z jedną niewiadomą
11. Figury geometryczne; odcinek; łamana
12. Obwody figur geometrycznych
13. Jednostki miary, wagi, czasu
14. Pojęcia: połowa; półtora

15. Rozróżnianie nominałów na monetach i banknotach; obliczenia
16. Obliczenia pieniężne; zamiana złote na grosze i odwrotnie
17. Godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym)
18. Obliczenia dotyczące czasu
19. Kalendarz
20. Znaki rzymskie
21. Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych

 

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Zwroty grzecznościowe.
2. Przedstawianie się.
3. Liczby do 20.
4. Kolory.
5. Członkowie rodziny.
6. Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
7. Zabawki.
8. Pożywienie.
9. Ubrania.
10. Części ciała.
11. Podstawowe zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
12. Przybory szkolne.
13. Odpowiedzi na pytania: „What’s this?”, „How many?”.
14. Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie.
15. Polecenia nauczyciela.
16. Zaimki osobowe.
17. Określanie położenia.
18. Opis samopoczucia.
19. Czasowniki: „have got”, „be”, „like”, w formie twierdzącej i przeczącej.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Poszerzony zakres klasy I.
1. Liczby do 100.
2. Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki.
3. Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
4. Wyposażenie domu.
5. Szkoła (pomieszczenia, pracownicy, wyposażenie).
6. Codzienne czynności.
7. Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
8. Czasowniki: „be”; „have/have got”; „can”; „like”; „love”.
9. Umiejętności.
10. Cechy charakterystyczne zwierząt.
11. Zdania w formie przeczącej i pytającej.
12. Zaimki wskazujące: „this” i „these”.
13. Pogoda.
14. Zajęcia w wolnym czasie.
15. Moje ulubione: sport, przedmiot, jedzenie.
16. Pytania: „Does she like ...?”, „What do you like ...?”.
17. Opisy samopoczucia.
18. Ważne miejsca w mieście.
19. Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia.
20. Otaczający nas świat (góry, jeziora, rzeki).
21. Literowanie
.

 

Klasa III

Poszerzony zakres klasy II.
1. Liczby do 1000.
2. Jedzenie, nazwy posiłków.
3. Sport i wypoczynek.
4. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
5. Ważne miejsca w mieście.
6. Poruszanie się po mieście.
7. Czas zegarowy.
8. Moje hobby.
9. Nazwy zawodów.
10. Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
11. Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności.
12. Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia.
13. Zaimki dzierżawcze.
14. Halloween, Bonfire Night.
15. Dopełniacz saksoński.
16. Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
17. Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
18. Składanie propozycji.
19. Przymiotniki w stopniu wyższym.
20. Podstawowe spójniki: „but”, „because”.
21. Liczebniki porządkowe od 1 do 10.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności