foto

Regulamin

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych jest Olimpus.
2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I-IV. Przewiduje się przeprowadzenie testów na czterech poziomach:

 • poziom 1 - edukacja wczesnoszkolna klasy I-III,
 • poziom 2 - klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • poziom 3 - klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
 • poziom 4 - klasy I-IV liceum ogólnokształcącego.

3. Zgłoszenia szkoły można dokonać do 15-12-2023 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/logika
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
 • zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.
4. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 05-01-2024 roku. Godzina rozpoczęcia olimpiady nie jest narzucona przez organizatora i decydują o niej nauczyciele organizujący olimpiadę.
5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 03-01-2024 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników. W przypadku braku przesyłki w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru i polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
7. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 104 punkty. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 208 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”.
8. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.
9. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 08-01-2024 r.
10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Uczestnicy przynoszą na olimpiadę czarne lub niebieskie długopisy oraz kartkę do notatek. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.
11. Olimpiada Zadań Logicznych jest olimpiadą płatną. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 5 do 29 uczestników;
 • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 08-01-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
13 1140 2017 0000 4602 1303 4886

W tytule przelewu należy wpisać podany w protokole kod szkoły nadany w olimpiadzie oraz nazwę i dane adresowe szkoły.
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.
12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
13. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników); organizator olimpiady zastosuje wyższy upust. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się ich 20% więcej w stosunku do zgłoszenia).
14. Klucze odpowiedzi do zadań testowych zostaną opublikowane w archiwum testów 22-01-2024 r.
15. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 05-02-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych zostaną rozdane wśród uczniów szkół podstawowych oraz wśród licealistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
17. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.
18. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 04-03-2024 r. Reklamacje można składać do 31-05-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności