Olimpus banner

Szanowni organizatorzy olimpiady,


informujemy, że w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej do 9 kwietnia na wszystkich etapach kształcenia, linki do testów online zostaną wysłane do wszystkich zgłoszonych szkół na podane w zgłoszeniach adresy e-mail bez względu na wybraną przez Państwa formę przeprowadzenia olimpiady. Decyzja o ewentualnej zmianie sposobu przeprowadzenia olimpiad należy do Państwa.

 

Informujemy, że olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej zostanie przeprowadzona w formie tradycyjnej / online, w zależności od wprowadzonych obostrzeń.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej.

 

Olimpiada zostanie przeprowadzona w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 29-03-2021 r.

 

Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie idei i kultury Olimpijskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i licealistów, jak również promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.

 

Olimpiada zostanie przeprowadzona na trzech poziomach trudności: - poziom 1 (klasy IV-VI szkoły podstawowej), poziom 2 (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) oraz poziom 3 (klasy I-III liceum ogólnokształcącego. Wszystkie testy olimpiady składać się będą z 30 pytań. Do każdego pytania przyporządkowane będą cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawa formuła testów powinny stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

 

Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych, olimpiada zostanie przeprowadzona w formie zdalnej.

 

Zgłoszenia szkoły na Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej można dokonać do 08-03-2021 r. za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 

Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

 

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej jest konkursem płatnym.


Olimpiady Olimpus umieszczane są w niektórych kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.