geografia

Geografia - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z geografii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z geografii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień z geografii oraz mapy świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.

2.   Geografia jako nauka:

 • przedmiot badań geografii,
 • źródła informacji geograficznej,
 • elementy środowiska geograficznego.

3.   Polska na mapie:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

4.   Krajobrazy w Polsce:

 • składniki krajobrazu,
 • pasy rzeźby terenu w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasie V.

2.   Czym są współrzędne geograficzne:

 • południk, równoleżnik,
 • półkula wschodnia, zachodnia, północna i południowa,
 • długość i szerokość geograficzna,
 • położenie geograficzne wybranych punktów na mapie i globusie,
 • rozciągłość południowa i równoleżnikowa.

3.   Ziemia i jej ruchy:

 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy czasowe,
 • strefy oświetlenia Ziemi.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VI.
2.   Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Polski.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania geografii w klasach V-VII.
2.   Środowisko przyrodnicze Azji.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2.   Obraz Ziemi.
3.   Ziemia we wszechświecie.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I klasie liceum ogólnokształcącego.
2.   Zmiany na mapie politycznej świata.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1.   W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I i II klasie liceum ogólnokształcącego.
2.   Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski (bez Morza Bałtyckiego).

 

KARTA ZGLOSZENIOWA GEOGRAFIA PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.