przyroda

Przyroda - sesja jesienna

Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Sposoby poznawania przyrody:

 • ożywione i nieożywione składniki przyrody;
 • funkcje życiowe organizmów;
 • wytwory działalności człowieka;
 • wyznaczanie kierunków geograficznych za pomocą kompasu i gnomonu w terenie;
 • sposoby poznawania przyrody, różnice między eksperymentem doświadczeniem a obserwacją;
 • nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody i ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza, mapa, mikroskop);
 • przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
 • zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
 • źródła wiedzy o przyrodzie.

3.   Orientacja w terenie:

 • kierunki główne na widnokręgu;
 • kompas i gnomon;
 • legenda planu i mapy;
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.

4.   Stany skupienia substancji:

 • właściwości stanów skupienia;
 • stany skupienia wody i ich przemiany;
 • składniki pogody i przyrządy do ich mierzenia;
 • obserwacje meteorologiczne;
 • "wędrówka Słońca po niebie" w ciągu dnia i roku;
 • pory roku - zmiany w pogodzie i przyrodzie.

5.   Świat organizmów:

 • wspólne cechy organizmów żywych;
 • sposoby odżywiania się organizmów;
 • łańcuchy pokarmowe;
 • rośliny i zwierzęta domowe;
 • pospolite gatunki roślin i zwierząt.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności