autumn


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji jesiennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 04-11-2019 r. - 08-11-2019 r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III liceum ogólnokształcącego.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 30-10-2019 r.

3. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:

 • 04-11-2019 r. - język polski;
 • 05-11-2019 r. - matematyka;
 • 06-11-2019 r. - język angielski;
 • 06-11-2019 r. - fizyka;
 • 07-11-2019 r. - historia;
 • 07-11-2019 r. - chemia;
 • 07-11-2019 r. - język niemiecki;
 • 08-11-2019 r. - przyroda;
 • 08-11-2019 r. - biologia;
 • 08-11-2019 r. - geografia.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby Olimpusa, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 07-01-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Dodatkowo dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.

4. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 670 (liceum ogólnokształcące kl. II i III), 1000 (szkoła podstawowa kl. IV), 1150 (szkoła podstawowa kl. V i VI) albo 1500 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII i liceum ogólnokształcące kl. I) ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

 

III. Zgłoszenie szkoły

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 09-10-2019 r. - olimpiada z języka polskiego, matematyki;
 • do 10-10-2019 r. - olimpiada z języka angielskiego, języka niemieckiego;
 • do 11-10-2019 r. - olimpiada z przyrody, biologii, geografii, historii, chemii, fizyki.

2. Zgłoszenia szkoły można dokonać za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer (22) 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer (22) 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

3. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
 • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie.


Wpłaty należy dokonać do 12-11-2019 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

Olimpus

03-822 Warszawa; ul. Grochowska 341/268

13 1140 2017 0000 4702 0669 4238

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły i należy je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody szkolne.

4. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

5. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi.

6. Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

7. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

 
 


plakat sesja jesienna