spring


Zgłoszenia na olimpiadę Olimpus Sesja zimowa kończą się za:
dni godzin minut sekund

Szanowni Państwo,


informujemy, że olimpiady przedmiotowe sesji wiosennej odbędą się on-line w dniach:

 • 15.05.2020 r.
  • język polski - /olimpiada aktywna od godz. 10:00 do 11:00/;
  • geografia - /olimpiada aktywna od godz. 12:00 do 13:00/;
  • chemia - /olimpiada aktywna od godz. 14:00 do 15:00/;
  • dodatkowe zgłoszenia do 13.05.2020 r.
 • 18.05.2020 r.
  • matematyka - /olimpiada aktywna od godz. 10:00 do 11:00/;
  • historia - /olimpiada aktywna od godz. 12:00 do 13:00/;
  • fizyka - /olimpiada aktywna od godz. 14:00 do 15:00/;
  • dodatkowe zgłoszenia do 14.05.2020 r.
 • 19.05.2020 r.
  • przyroda - /olimpiada aktywna od godz. 10:00 do 11:00/;
  • biologia - /olimpiada aktywna od godz. 12:00 do 13:00/;
  • język niemiecki - /olimpiada aktywna od godz. 14:00 do 15:00/;
  • dodatkowe zgłoszenia do 15.05.2020 r.
 • 20.05.2020 r.
  • język angielski - /olimpiada aktywna od godz. 10:00 do 15:00/;
  • dodatkowe zgłoszenia do 18.05.2020 r.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail odpowiednio 14; 15; 18 i 19.05.2020 r. zostaną wysłane linki do olimpiad przedmiotowych oraz instrukcja przeprowadzenia olimpiady on-line.


Szkoły, które jeszcze nie zgłosiły udziału w olimpiadzie mogą zrobić to za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/zgloszenie lub telefonicznie pod numerem: 22 517-16-50 (konieczne jest podanie adresu e-mail).


Szkoły, które już zgłosiły udział w olimpiadzie nie muszą ponownie tego robić. Zgłoszenia dokonane wcześniej są aktualne.


Zapraszamy!

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy na olimpiady przedmiotowe w sesji wiosennej, które zostaną przeprowadzone w dniach 16-03-2020 r. - 20-03-2020 r.

 

I. Zasady ogólne

1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III liceum ogólnokształcącego.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 12-03-2020 r.

3. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:

 • 16-03-2020 r. - język polski;
 • 17-03-2020 r. - matematyka
 • 18-03-2020 r. - język angielski;
 • 18-03-2020 r. - fizyka.
 • 19-03-2020 r. - historia;
 • 19-03-2020 r. - chemia;
 • 19-03-2020 r. - język niemiecki;
 • 20-03-2020 r. - geografia;
 • 20-03-2020 r. - przyroda;
 • 20-03-2020 r. - biologia;

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczycieli organizujący olimpiady.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby Olimpusa, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 13-05-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

 

II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

3. Dodatkowo dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.

4. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie co najmniej 670 (liceum ogólnokształcące kl. II i III), 1000 (szkoła podstawowa kl. IV), 1150 (szkoła podstawowa kl. V i VI) albo 1500 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII i liceum ogólnokształcące kl. I) ze wszystkich przedmiotów, w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu „Omnibusa” i atrakcyjną nagrodę książkową.

 

III. Zgłoszenie szkoły

1. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 19-02-2020 r. - olimpiada z języka polskiego, matematyki;
 • do 20-02-2020 r. - olimpiada z języka angielskiego i niemieckiego;
 • do 21-02-2020 r. - olimpiada z historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki.

2. Zgłoszenia szkoły można dokonać za pośrednictwem jednego ze sposobów:

 • Wypełnić ZGLOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer (22) 517-16-51;
 • Zadzwonić pod numer (22) 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać pocztą na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

3. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników,
 • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

/Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie./

Wpłaty należy dokonać do 23-03-2020 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

Olimpus

03-822 Warszawa; ul. Grochowska 341/268

86 1140 2017 0000 4002 1008 0507

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły i należy je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody szkolne.

4. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.

5. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili.Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi.

6. Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

7. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdą Państwo w Archiwum testów.

 

 
 


plakat sesja wiosenna